Senkise’ higgye, hogy ezért a piti lopásért akár börtön járna…

Fizetett egy kis plusz pénzbüntetést, és már nem is bűnös.

0

Egyezséget kötött az ügyészséggel a szabolcsi vállalkozó

Hamis számlák alapján 90 millió forint európai uniós támogatást szerzett meg törvényellenesen egy szabolcsi vállalkozó, majd amikor ez kiderült, a teljes összeget visszafizette, az ügyészséggel pedig egyezséget kötött a büntetéséről.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség vádirata szerint egy szabolcsi vállalkozó három évvel ezelőtt tudomást szerzett arról, hogy az Európai Unió különböző gépek beszerzéséhez 50%-os támogatást ad a vállalkozásoknak.

Ekkor elhatározta, hogy cégei nevében pályázatot nyújt be, azonban nem a gépek valós beszerzési árát tünteti fel a pályázatban, hanem hamis és valótlan tartalmú számlákat szerez, melyeken ötszörös áron fognak szerepelni a gépek. Az említett számlákat két másik vállalkozástól szerezte be.

A valóságban a 20 millió forintért vásárolt gépek értékét a vádlott a társaitól szerzett hamis számlákon 100 millió forintban tüntette fel.

Összesen két pályázatot is benyújtott a vádlott, melyek révén 90 millió forint támogatást kapott. Ráadásul a hamis számlákat az általános forgalmi adó (áfa) elszámolásánál is felhasználta, miáltal több millió forintot igényelt vissza az adóhatóságtól.

A nyomozás során a vádlott a teljes támogatási összeget, valamint a jogosulatlanul visszaigényelt áfát visszafizette, így a költségvetésnek okozott vagyoni hátrány megtérült. A vádlott egyúttal beismerő vallomást tett, majd egyezséget kötött az ügyészséggel.

Ennek eredményeképpen az ügyészség a vádiratban azt indítványozta, hogy az egyezséget a bíróság hagyja jóvá, és a vádlottal szemben 5 millió forint pénzbüntetést szabjon ki. Mivel a támogatások révén a vádlott cégei gazdagodtak, ezért az ügyészség azt is indítványozta, hogy a cégekkel szemben is pénzbírságot szabjon ki a bíróság.

Az egyezség bíróság általi jóváhagyása esetén

az eljárás gyorsan befejezhető, az állam kára megtérül, és megfelelő büntetést kap a vádlott és cégei is.

Az egyezség lehetőségét 2018. július 1. napján hatályba lépett új büntetőeljárási törvény teremtette meg.

– Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség –