Orbán Ráhel egykori iskolája is tiltakozik a NAT ellen

0

A budapesti Városmajori Gimnázium is beállt a tiltakozók sorába akik nem értenek egyet az Orbán kormány új Nemzeti Alaptanterv bevezetésével.

Állásfoglalást tettek közzé.

“A Városmajori Gimnázium alulírott tanárai, a VMG-től mint intézménytől függetlenül tiltakozásunkat fejezzük ki a január 31-én nyilvánosságra hozott NAT bevezetése ellen,mert sem előkészítésébe, sem a tervezet véleményezésébe nem vonták be érdemben és széles körben a gyakorló tanárokat, akik szaktudásuknál és szakmai tapasztalatuknál fogva valódi rálátással rendelkeznek arra, hogyan hangolhatók össze a tartalmi és módszertani előírások;mert az óraszámok végiggondolatlan csökkentése ellehetetlenít tantárgyakat (pl. természettudományok), illetve meghiúsítja a kijelölt tartalmak minőségi tanítását, hiszen kevesebb időkeretben ugyanannyit vagy többet kell megtanítani, mint eddig (pl. magyar nyelv és irodalom);mert alapvetően bizalmatlanságot tükröz a pedagógusokkal szemben, rájuk nézve erősen korlátozó;mert barátságtalan a tanulókkal szemben is, hiszen az indokolatlan túlszabályozottság nem teszi lehetővé, hogy a tanár az adott tanulói csoport képességeihez, érdeklődéséhez igazítsa a tananyagot;mert feszességével a tantárgyak többségénél nem ad teret a kísérletezésnek, közös felfedezésnek, kritikus gondolkodás révén történő feldolgozásnak, így nem segíti azon képességek fejlesztését, melyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a fiatalok felkészüljenek a 21. század kihívásaira;mert a NAT-nak, a kerettanterveknek és az érettségi vizsga követelményeknek, valamint a tankönyveknek összehangoltan, egyidőben kellene elkészülnie, s az új követelmények bevezetése előtt elegendő időt – legalább másfél két évet – kellene hagyni az iskoláknak a szükséges adminisztratív, szakmai felkészülésre;mert káoszt von maga után mind a tankönyv-átdolgozások, mind az újraírandó kerettantervek miatt, valamint újabb terheket ró a pedagógusokra a helyi tanterv átírása tekintetében;mert a kortárs irodalom szinte teljes mellőzésével és azzal, hogy ellehetetleníti tanárok és diákok szabad, személyre szabott olvasmányválasztását, nem alkalmas arra, hogy a mai fiatalokat megszólítsa, velük az olvasást megszerettesse, hogy mai problémákról gondolkodjanak, azokra reflektáljanak;mert a kulcskompetenciák között nem szerepelteti a természettudományos kompetenciát, amelynek hiányában a tanulók nem tudnak versenyképes tudásra szert tenni;szűkíti a természettudományok oktatására használható órakeretet, így a tanulók számára nehezíti a környezetükben lejátszódó helyi és globális folyamatok megértését, az eligazodást a valódi, illetve az áltudományos ismeretterjesztő tartalmak között.

Kérjük, hogy a felelős szakpolitikusok és döntéshozók mérlegeljék indokainkat és hozzanak bölcs döntést gyermekeink, tanítványaink jövője érdekében!

Budapest, 2020. február 19.

Ábrám László
Andersonné Fazekas Katalin
Arday Istvánné
Bakó Emese
Csapody Barbara
Csatár Réka
Draskovits Dóra
Fráter Adrienne
Füredi- Szabó Tünde
Henn Ildikó
Hernádi Zsófia
Ipach Marcell
Inges János
Jäger Csaba
Dr. Jánossyné Dr. Solt Anna
Jelinek Piroska
Jenes Béla
Juhász András
Kalló Ágnes
Karácsonyi Virág
Kovács Vera
Kőszeghy Eszter
Kránicz-Tóth Ágnes
Mártonffyné Borhidi Gabriella
Miklós Rita
Mona Katalin
Nagy Bence
Nagyné Bulinszky Mariann
Nagyné Hodula Andrea
Németh Tünde
Pintér László
Pintér László (sp.)
Romhányi Margit
Rótáné Csák Dorottya
Rózsáné Fülöp Tünde
Sillár Barbara
Simonyi-Lengyel Márta
Szabados Gabriella
Szabó Márton
Szántó Hanna
Széles Zsuzsanna
Takácsy-Nagyné Past Zsuzsanna
Veérné Bokor Judit
Verebély-Kulifay Mónika
Vértes Judit
Vizkievicz András
Volf Anna
Zaránd Kinga”

Gepostet von Városmajori Gimnázium Official am Mittwoch, 19. Februar 2020