Orbán orbitális bakija a nemzetközi sajtóértekezleten

Orbán orbitális bakija a csütörtöki sajtóértekezleten

Orbán orbitális bakija a nemzetközi sajtóértekezleten A magyar kormányfő – aki hívei szerint egyébként mentálisan a toppon van – azt tudta nemzetközi sajtóértekezleten mondani csütörtökön, hogy kormánya a soron következő európai választásokon azért száll síkra, hogy az EU-ban a bevándorláspárti erők kerüljenek többségbe. Megismétlem: kormánya a soron következő európai választásokon azért száll síkra, hogy az EU-ban a bevándorláspárti erők kerüljenek többségbe. Orbán, aki – láthatólag nem mindig ura a gondolatainak – nyilván ennek pont az ellenkezőjét akarta nyilatkozni, de így sikerült. Viszont annyira lenyűgözi a híveit, akik már-már istenként tisztelik, hogy közülük eddig még senkinek nem jutott eszébe állítását helyesbíteni, vagy azt egyszerűen kijavítani, kivágni a videóból. Ez lehetne nem odafigyelés, slendriánság következménye is. Csakhogy nehéz elképzelni, hogy egy ekkora médiabirodalom, ennyi zseniális Göbbels ne lenne képes végighallgatni egy kormányfői beszédet és arra – nyilvánvaló elszólás esetén - reagálni. Csakhogy nem mer senki. A vezér tévedhetetlenségének mítosza megköveteli, hogy híve a saját fülüknek se higgyenek, - vagy, ami ennél is valószínűbb - hinni ne merjenek. Még inkább: a nagy vezér tévedését senki neki megmondani, ne adj isten felróni ne merje. Csak a történelmi párhuzam kedvéért: Sztálin abba halt bele, hogy – midőn reggel nem kelt fel – senki nem mert bemenni a szobájába, hogy megnézze, mi van vele. Nos korunk technikája, a videó és az internet lehetővé teszi, hogy felidézzük, ki mikor és mit mondott. Ezzel a talpnyaló, beszari fidesznyik csinovnyikok egyelőre nem tudnak mit kezdeni. Orbán beszédéhez még az úristen sem szólhat hozzá, nem hogy azon változtasson, esetleg helyreigazítsa. A baj nem az, hogy a kormányfő egy nyelvbotlást követett el, a tragédia ennek a kezelése. Az árulkodó beszariság és vazallusi rettegés. Marad a félrecsúszott mondta úgy, ahogy van. Árulkodó jelképeként, hogy itt zsarnokság van. Nem lehet észrevenni, nem szabad felróni, hogy a kedves vezető – a saját eszméinek az ellenkezőjét volt képes meghirdetni nagy nyilvánosság előtt. A videó fenn van (2019.01.11. 11 40) a Fidesz honlapján, de ott sem mert még eddig reagálni senki. Egy másik kor nagy hatású költeményét idézném fel itt okulásként, hogy a történelem néha képes ismételni magát, ha hagyjuk. Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, nemcsak a puskacsőben, nemcsak a börtönökben, nemcsak a vallatószobákban, nemcsak az éjszakában kiáltó őr szavában, ott zsarnokság van nemcsak a füst-sötéten gomolygó vádbeszédben, beismerésben, rabok fal-morse-jében, nemcsak a bíró hűvös ítéletében: bűnös! – ott zsarnokság van, nemcsak a katonásan pattogtatott “vigyázz!”-ban, “tűz”-ben, a dobolásban s abban, ahogy a hullát gödörbe húzzák, nemcsak a titkon félig nyílt ajtón ijedten besuttogott hírekben, a száj elé kapott ujj “pszt”-jében, hogy ne mozdulj, hol zsarnokság van, ott zsarnokság van nemcsak a rács-szilárdan fölrakott arcvonásban s e rácsban már szótlan vergődő jajsikolyban, a csöndet növelő néma könnyek zuhatagában, táguló szembogárban, az van az éjben halkan sikló gépkocsizajban meg abban, megállt a kapulajban; abban, ahogy a “halló” közben – érzed – a kagyló csöndjén keresztül figyel egy idegen fül; nemcsak a telefondrót közt vergődő Laokoon-mód: vonat, repülő, sínpár, gúzsbog, kötélszár, mert zsarnokság van, nemcsak a talpra álltan harsogott éljenekben, hurrákban, énekekben, az ernyedetlen tapsoló tenyerekben, az operában, a trombitában, ott van az utca sarkán az éppoly harsány – vígan vagy kongó zordan feszülő kőszoborban, az van a derűtelen tarkálló képteremben, külön minden keretben, már az ecsetben; mert zsarnokság ott van jelenvalóan mindenekben, ahogy a régi istened sem; mert zsarnokság van az óvodákban, az apai tanácsban, az anya mosolyában, abban, ahogy a gyermek dadog az idegennek, ahogy, mielőtt súgtál, hátrafordultál, nemcsak a szögesdrótban, nemcsak a könyvsorokban szögesdrótnál is jobban bénító szólamokban; az ott van a búcsúcsókban, ahogy így szól a hitves: mikor jössz haza, kedves, az utcán oly szokottan ismételt hogy-vagy-okban, a hirtelen puhábban szorított kézfogásban, ahogy egyszercsak szerelmed arca megfagy, mert ott van a légyottban, nemcsak a vallatásban, ott van a vallomásban, az édes szómámorban, mint légydög a borodban, mert álmaidban sem vagy magadban, ott van a nászi ágyban, előtte már a vágyban, mert szépnek csak azt véled, mi egyszer már övé lett; vele hevertél, ha azt hitted, szerettél, tányérban és pohárban, az van az orrba-szájban, világban és homályban, szabadban és szobádban, mintha nyitva az ablak s bedől a dögszag, mintha a házban valahol gázfolyás van, ha magadban beszélgetsz, ő, a zsarnokság kérdez, képzeletedben se vagy független, fönt a tejút is már más, határsáv, hol fény pásztáz, aknamező; a csillag: kémlelő ablak, a nyüzsgő égi sátor egyetlen munkatábor; mert zsarnokság szól lázból, harangozásból, a papból, kinek gyónol, a prédikációkból, templom, parlament, kínpad, megannyi színpad; hunyod-nyitod a pillád, mind az tekint rád; mint a betegség, veled megy, mint az emlék, vonat kereke, hallod, rab vagy, erre kattog; hegyen és tavak mellett be ezt lehelled; cikáz a villám, az van minden váratlan zörejben, fényben, szív-hökkenésben; a nyugalomban, a bilincs-unalomban, a záporzuhogásban, az égig érő rácsban, a cellafal-fehéren bezáró hóesésben; az néz rád kutyád szemén át, s mert minden célban ott van, ott van a holnapodban, gondolatodban, minden mozdulatodban; mint víz a medret, követed és teremted; kémlelődsz ki e körből, ő néz rád a tükörből, ő les, hiába futnál, fogoly vagy, s egyben foglár; dohányod zamatába, ruháid anyagába beivódik, evődik velődig; töprengenél, de eszmét tőle fogan csak elméd, néznél, de csak azt látod, amit ő eléd varázsolt, s már körben lángol erdőtűz gyufaszálból, mert mikor ledobtad; el nem tapodtad; így rád is ő vigyáz már gyárban, mezőn, a háznál; s nem érzed már, mi élni, hús és kenyér mi, mi szeretni, kívánni, karod kitárni, bilincseit a szolga maga így gyártja s hordja; ha eszel, őt növeszted, fiad neki nemzed, hol zsarnokság van: mindenki szem a láncban; belőled bűzlik, árad, magad is zsarnokság vagy; mert már miattad dermed dacba a gyermek, s lesz az öledben ringó feleség ringyó; vakondként napsütésben így járunk vaksötétben s feszengünk kamarában futva bár Szaharában; mert ahol zsarnokság van, minden hiában, e dal is, az ilyen hű, akármilyen mű, mert ott áll eleve sírodnál, ő mondja meg, ki voltál, porod is neki szolgál. Zsebesi Zsolt

Posted by Fidesz-rezisztens forradalmárok a rendszerváltásért on Friday, 11 January 2019

A magyar kormányfő – aki hívei szerint egyébként mentálisan a toppon van – azt tudta nemzetközi sajtóértekezleten mondani csütörtökön, hogy kormánya a soron következő európai választásokon azért száll síkra, hogy az EU-ban a bevándorláspárti erők kerüljenek többségbe. Megismétlem: kormánya a soron következő európai választásokon azért száll síkra, hogy az EU-ban a bevándorláspárti erők kerüljenek többségbe.

Orbán orbitális bakija a csütörtöki sajtóértekezleten

Orbán orbitális bakija a nemzetközi sajtóértekezleten A magyar kormányfő – aki hívei szerint egyébként mentálisan a toppon van – azt tudta nemzetközi sajtóértekezleten mondani csütörtökön, hogy kormánya a soron következő európai választásokon azért száll síkra, hogy az EU-ban a bevándorláspárti erők kerüljenek többségbe. Megismétlem: kormánya a soron következő európai választásokon azért száll síkra, hogy az EU-ban a bevándorláspárti erők kerüljenek többségbe.Orbán, aki – láthatólag nem mindig ura a gondolatainak – nyilván ennek pont az ellenkezőjét akarta nyilatkozni, de így sikerült. Viszont annyira lenyűgözi a híveit, akik már-már istenként tisztelik, hogy közülük eddig még senkinek nem jutott eszébe állítását helyesbíteni, vagy azt egyszerűen kijavítani, kivágni a videóból. Ez lehetne nem odafigyelés, slendriánság következménye is. Csakhogy nehéz elképzelni, hogy egy ekkora médiabirodalom, ennyi zseniális Göbbels ne lenne képes végighallgatni egy kormányfői beszédet és arra – nyilvánvaló elszólás esetén – reagálni. Csakhogy nem mer senki.A vezér tévedhetetlenségének mítosza megköveteli, hogy híve a saját fülüknek se higgyenek, – vagy, ami ennél is valószínűbb – hinni ne merjenek. Még inkább: a nagy vezér tévedését senki neki megmondani, ne adj isten felróni ne merje. Csak a történelmi párhuzam kedvéért: Sztálin abba halt bele, hogy – midőn reggel nem kelt fel – senki nem mert bemenni a szobájába, hogy megnézze, mi van vele. Nos korunk technikája, a videó és az internet lehetővé teszi, hogy felidézzük, ki mikor és mit mondott. Ezzel a talpnyaló, beszari fidesznyik csinovnyikok egyelőre nem tudnak mit kezdeni. Orbán beszédéhez még az úristen sem szólhat hozzá, nem hogy azon változtasson, esetleg helyreigazítsa. A baj nem az, hogy a kormányfő egy nyelvbotlást követett el, a tragédia ennek a kezelése. Az árulkodó beszariság és vazallusi rettegés. Marad a félrecsúszott mondta úgy, ahogy van. Árulkodó jelképeként, hogy itt zsarnokság van. Nem lehet észrevenni, nem szabad felróni, hogy a kedves vezető – a saját eszméinek az ellenkezőjét volt képes meghirdetni nagy nyilvánosság előtt. A videó fenn van (2019.01.11. 11 40) a Fidesz honlapján, de ott sem mert még eddig reagálni senki. Egy másik kor nagy hatású költeményét idézném fel itt okulásként, hogy a történelem néha képes ismételni magát, ha hagyjuk. Illyés Gyula:Egy mondat a zsarnokságról Hol zsarnokság van,ott zsarnokság van,nemcsak a puskacsőben,nemcsak a börtönökben,nemcsak a vallatószobákban,nemcsak az éjszakábankiáltó őr szavában,ott zsarnokság vannemcsak a füst-sötétengomolygó vádbeszédben,beismerésben,rabok fal-morse-jében,nemcsak a bíró hűvösítéletében: bűnös! –ott zsarnokság van,nemcsak a katonásanpattogtatott “vigyázz!”-ban,“tűz”-ben, a dobolásbans abban, ahogy a hullátgödörbe húzzák,nemcsak a titkonfélig nyílt ajtónijedtenbesuttogott hírekben,a száj elé kapott ujj“pszt”-jében, hogy ne mozdulj,hol zsarnokság van,ott zsarnokság vannemcsak a rács-szilárdanfölrakott arcvonásbans e rácsban már szótlanvergődő jajsikolyban,a csöndetnövelő néma könnyekzuhatagában,táguló szembogárban,az van az éjben halkansikló gépkocsizajbanmeg abban,megállt a kapulajban;abban, ahogy a “halló”közben – érzed – a kagylócsöndjén keresztülfigyel egy idegen fül;nemcsak a telefondrótközt vergődő Laokoon-mód:vonat, repülő, sínpár,gúzsbog, kötélszár,mert zsarnokság van,nemcsak a talpra álltanharsogott éljenekben,hurrákban, énekekben,az ernyedetlentapsoló tenyerekben,az operában,a trombitában,ott van az utca sarkánaz éppoly harsány –vígan vagy kongó zordanfeszülő kőszoborban,az van a derűtelentarkálló képteremben,külön minden keretben,már az ecsetben;mert zsarnokság ott vanjelenvalóanmindenekben,ahogy a régi istened sem;mert zsarnokság vanaz óvodákban,az apai tanácsban,az anya mosolyában,abban, ahogy a gyermekdadog az idegennek,ahogy, mielőtt súgtál,hátrafordultál,nemcsak a szögesdrótban,nemcsak a könyvsorokbanszögesdrótnál is jobbanbénító szólamokban;az ott vana búcsúcsókban,ahogy így szól a hitves:mikor jössz haza, kedves,az utcán oly szokottanismételt hogy-vagy-okban,a hirtelen puhábbanszorított kézfogásban,ahogy egyszercsakszerelmed arca megfagy,mert ott vana légyottban,nemcsak a vallatásban,ott van a vallomásban,az édes szómámorban,mint légydög a borodban,mert álmaidbansem vagy magadban,ott van a nászi ágyban,előtte már a vágyban,mert szépnek csak azt véled,mi egyszer már övé lett;vele hevertél,ha azt hitted, szerettél,tányérban és pohárban,az van az orrba-szájban,világban és homályban,szabadban és szobádban,mintha nyitva az ablaks bedől a dögszag,mintha a házbanvalahol gázfolyás van,ha magadban beszélgetsz,ő, a zsarnokság kérdez,képzeletedbense vagy független,fönt a tejút is már más,határsáv, hol fény pásztáz,aknamező; a csillag:kémlelő ablak,a nyüzsgő égi sátoregyetlen munkatábor;mert zsarnokság szóllázból, harangozásból,a papból, kinek gyónol,a prédikációkból,templom, parlament, kínpad,megannyi színpad;hunyod-nyitod a pillád,mind az tekint rád;mint a betegség,veled megy, mint az emlék,vonat kereke, hallod,rab vagy, erre kattog;hegyen és tavak mellettbe ezt lehelled;cikáz a villám, az vanminden váratlanzörejben, fényben,szív-hökkenésben;a nyugalomban,a bilincs-unalomban,a záporzuhogásban,az égig érő rácsban,a cellafal-fehérenbezáró hóesésben;az néz rádkutyád szemén át,s mert minden célban ott van,ott van a holnapodban,gondolatodban,minden mozdulatodban;mint víz a medret,követed és teremted;kémlelődsz ki e körből,ő néz rád a tükörből,ő les, hiába futnál,fogoly vagy, s egyben foglár;dohányod zamatába,ruháid anyagábabeivódik, evődikvelődig;töprengenél, de eszméttőle fogan csak elméd,néznél, de csak azt látod,amit ő eléd varázsolt,s már körben lángolerdőtűz gyufaszálból,mert mikor ledobtad;el nem tapodtad;így rád is ő vigyáz márgyárban, mezőn, a háznál;s nem érzed már, mi élni,hús és kenyér mi,mi szeretni, kívánni,karod kitárni,bilincseit a szolgamaga így gyártja s hordja;ha eszel, őt növeszted,fiad neki nemzed,hol zsarnokság van:mindenki szem a láncban;belőled bűzlik, árad,magad is zsarnokság vagy;mert már miattad dermeddacba a gyermek,s lesz az öledben ringófeleség ringyó;vakondként napsütésbenígy járunk vaksötétbens feszengünk kamarábanfutva bár Szaharában;mert ahol zsarnokság van,minden hiában,e dal is, az ilyen hű,akármilyen mű,mert ott álleleve sírodnál,ő mondja meg, ki voltál,porod is neki szolgál. Zsebesi Zsolt

Posted by Fidesz-rezisztens forradalmárok a rendszerváltásért on Friday, 11 January 2019

Orbán, aki – láthatólag nem mindig ura a gondolatainak – nyilván ennek pont az ellenkezőjét akarta nyilatkozni, de így sikerült. Viszont annyira lenyűgözi a híveit, akik már-már istenként tisztelik, hogy közülük eddig még senkinek nem jutott eszébe állítását helyesbíteni, vagy azt egyszerűen kijavítani, kivágni a videóból.

Ez lehetne nem odafigyelés, slendriánság következménye is. Csakhogy nehéz elképzelni, hogy egy ekkora médiabirodalom, ennyi zseniális Göbbels ne lenne képes végighallgatni egy kormányfői beszédet és arra – nyilvánvaló elszólás esetén – reagálni. Csakhogy nem mer senki.

A vezér tévedhetetlenségének mítosza megköveteli, hogy híve a saját fülüknek se higgyenek, – vagy, ami ennél is valószínűbb – hinni ne merjenek. Még inkább: a nagy vezér tévedését senki neki megmondani, ne adj isten felróni ne merje. Csak a történelmi párhuzam kedvéért: Sztálin abba halt bele, hogy – midőn reggel nem kelt fel – senki nem mert bemenni a szobájába, hogy megnézze, mi van vele.

Nos korunk technikája, a videó és az internet lehetővé teszi, hogy felidézzük, ki mikor és mit mondott. Ezzel a talpnyaló, beszari fidesznyik csinovnyikok egyelőre nem tudnak mit kezdeni. Orbán beszédéhez még az úristen sem szólhat hozzá, nem hogy azon változtasson, esetleg helyreigazítsa. A baj nem az, hogy a kormányfő egy nyelvbotlást követett el, a tragédia ennek a kezelése. Az árulkodó beszariság és vazallusi rettegés.

Marad a félrecsúszott mondta úgy, ahogy van. Árulkodó jelképeként, hogy itt zsarnokság van. Nem lehet észrevenni, nem szabad felróni, hogy a kedves vezető – a saját eszméinek az ellenkezőjét volt képes meghirdetni nagy nyilvánosság előtt. A videó fenn van (2019.01.11. 11 40) a Fidesz honlapján, de ott sem mert még eddig reagálni senki.

Egy másik kor nagy hatású költeményét idézném fel itt okulásként, hogy a történelem néha képes ismételni magát, ha hagyjuk.

Forrás: Pákey László/facebook

Kapcsolódó cikkek

Napi aljasság VIDEÓ

O.L.K.T.

Nem az a legfőbb baj, hogy istennek hiszik, hanem az hogy ő is elhiszi magáról.

O.L.K.T.

Ki mondta? VIDEÓ

O.L.K.T.