Nyílt levél Dr. Magyar György ügyvédnek a felcsúti juhász ügyében!

0

Címzett: Dr. Magyar György ügyvéd

Magyar György és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest Szent István körút 16. 1113.

Küldő: Hajnáczki Csaba, 8080. Bodmér Vasvári P. 36/a

Tárgy: Nyílt levél

Tisztelt ügyvéd úr!

A Göböl-pusztai juhász néven ismerté vált Váradi András halála sokakban keltett mély felháborodást. András halálát a tisztességes magyar kisember ellen elkövetett gyilkos merényletkent könyvelte el magának a társadalomjelentős része.
A halála ügyében folytatott bírósági ügy, már 2017. decemberben jogerősen lezárult, a vádlott, az osztrák – magyar állampolgár Moharos Ferenc felmentésével. Viszont Váradi András halála ügyében folyt bírósági ügy lezárása után egy évvel sem tud többet a köznyilvánossága a Göböl -pusztai juhász halálának részletéiről, mint korábban.

Tisztelt ügyvéd úr, korábban ön a Klub rádióműsorában így nyilatkozott:

„megnyugtató módon kell ezt az ügyet lezárni, ne maradjanak kételyek, ne maradjanak kétségek a vonatkozásban, hogy volt-e valamiféle véletlenen túli magatartás, volt-e valamilyen összejátszás, volt-e véletlen összefüggés, hogy pont másnap lettek volna a választások. Ezt tisztázni kell, es a magyar közélet jogosan igényli azt, hogy az ügy körültekintően legyen lezárva akár ezzel, akár azzal az eredménnyel”

 

Mindezekre is figyelemmel fordulok önhöz kéréssel, mint Váradi András halála ügyében a pótmagánvádat képviselő ügyvédhez – tájékoztatásért. Tehát arra kérem önt ügyvéd úr, hogy a közélet számára adjon tájékoztatást Váradi András halála ügyében folyt bírósági ügyről az alábbi kérdésekben, mert ezek ismerete nélkül semmiképp nem beszélhetünk Váradi András halála ügyének megnyugtató módon történt lezárásáról.

1. Váradi András halála ügyében 2016. február 16. napján volt az első tárgyalás a Bicskei Járásbíróságon, ami egyébként az egyetlen olyan tárgyalás volt a bírósági eljárás során, amelyre az érdeklődők is eljuthattak.

Ezen a tárgyaláson ön ismertette, hogy komoly ellentmondások vannak az ügyben, mert a hatóság által rendelt szakértői vélemények ellentmondanak egymásnak. Az egyik szakértői vélemény szerint jobbról ütötték el Váradi Andrást, viszont a másik szakértő szerint balról történt a gázolás. Mivel korábban nem oldották fel ezt az ellentmondást, ön a tárgyaláson ismételten kérte e-súlyos ellentmondás tisztázását a bíróságtól.
A kérdés az, hogy a szakértői vélemények közötti ellentmondás tisztázásra került-e az ügy során, és ha igen, akkor milyen módon tisztázódott?

2. Szintén a bicskei bíróságon tartott első tárgyaláson ön indítványozta, hogy a haláleset helyszínén játszák újra, rekonstruálják a történteket hasonló időjárási körülmények között. A tárgyaláson a bírónő végül beleegyezett a haláleset helyszínén tartott rekonstrukcióba, azonban arról soha semmi nem került nyilvánosságra, hogy végül ez megvalósult, és a haláleset körülményeit a helyszínen újra lejátszották volna.
A kérdés az, hogy megtörtént-e a Göböl-puszta felé vezető úton a haláleset körülményeinek rekonstruálása, illetve ha elmaradt, akkor milyen indokolással utasította el azt a bíróság?

3. A bicskei tárgyaláson ön mutatott rá Váradi András létrájának fontosságára. A hatóságok szerint a Váradi András létrája leesett az autója csomagtartójáról, és ezért állt meg, és az utána haladó személyautó át is hajtott a létrán, és Váradi Andrásnál volt a létra a gázolás pillanatában, de az alumínium létra ezek ellenére látszólag mégsem sérült. Az ön álláspontja az volt, hogy a létra szakértő általi vizsgálata szükséges, hiszen a létra, mint nyomhordozó, fontos bizonyíték lehet az ügyben. Ön korábban hiába kérte a létra bizonyítékkénti lefoglalását, és szakértői vizsgálatát, ez mégsem történt meg a hatóságok részéről. Sajtó hírek szerint, az első Bicskén tartott tárgyalást követően, Váradi András létráját mégis lefoglalta és elszállította a rendőrség.
A kérdés az, hogy megtörtént-e a létra szakértői vizsgálata az ügy során és milyen eredménnyel – illetve ha nem, akkor a létra szakértői vizsgálatát milyen indokolással utasította el a bíróság?

4. A nyilvánosságra került információk szerint, Váradi András után, vele azonos irányban haladt egy személyautó, amely át is hajtott az úttesten lévő létrán, majd a gépkocsi vezetője megállt, beszélt Váradi Andrással, majd továbbhajtott.
Mivel a további tárgyalások időpontját eltitkolták, így a tárgyalások hiába voltak elméletileg nyilvánosak, azokat mégsem tudták megtekinteni az érdeklődők, így a kérdés az, hogy a bírósági eljárás során, szakértői vizsgálatnak alávetették-e azt a személyautót, amely állítólag áthajtott az alumínium létrán, valamint az autó vezetőjét, esetleges utasát tanúként kihallgatta-e a bíróság – illetve milyen egyéb tanúkat és milyen eredménnyel hallgatott ki a bíróság?

5. Váradi András ügyében folyó eljárásban, írásban tanúvallomást tettem a bíróságon beadványomban. Ebben ismertettem a bíróság előtt mindazokat a megismert, és rendelkezésre álló tényeket, történéseket, körülményeket, amelyek fennálltak Váradi András halálát megelőzően. Ezek szerint Váradi Andrásnak egyre mélyülő konfliktusa volt Mészáros Lőrinccel, Orbán Viktor bizalmasával, így András tulajdonképpen a kormányon lévő politikai hatalommal került összetűzésbe. A beadványban egyebek mellett ismertetett az eset, hogy Váradi András halála előtt, a hatóságoktól kiszivárogtatott adatokat felhasználva, egy internetes portál riportot készített Andrással, amelyben azt a látszatot igyekeztek kelteni, hogy Andrásnak köze van egy Göböl-pusztán történt, több mint tíz éve lezárt halálesethez. Tehát ez is azt támasztja alá, hogy Mészáros Lőrinc körei befolyásolták a hatóságokat már a haláleset előtt Váradi András ellen, és adatokat juttattak el egy Fidesz közeli hír portálhoz a hatóság irattárából.
Ön előtt nyilván jól ismert-e tanúvallomás tartalma, mert azt az ügy minden szakában elküldtem arra a bíróságra ahol Váradi András halála ügyében éppen folyt az eljárás. Így a Bicskei Járásbíróságra, a Székesfehérvári Törvényszékre, a Fővárosi Ítélőtáblára, és végül a Székesfehérvári Járásbíróságra is.

A tanúvallomásban foglaltak alapján, a jogszabályok szerint, megalapozott annak alapos gyanúja, hogy Váradi Andrást előre kitervelten, politikai utasításra, titkosszolgálati módszerek mellett likvidálták, és a gyilkosságot a hatóságok közreműködésével közúti balesetnek álcázták.
Ebből adódóan viszont a tanúvallomásban a bíróság elé tárt adatok alapján, a Btk. 235.§-a ütköző, halálos közúti baleset okozásának vétsége miatt indított pótmagánvádas eljárást – bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja miatt – át kellett volna minősíteni a hivatalból üldözendő, a Btk. 160. §-a ütköző, előre kitervelten, aljas indokból elkövetett emberölés bűntettévé – és e-szerint kellett volna folytatni az eljárást Váradi András halála ügyében.
A kérdés az, hogy a bíróság hogyan kezelte ezt a tanúvallomást, ha figyelmen kívül hagyta az abban foglaltakat, akkor azt milyen indokolással tette?

6. A médiában megjelent információk szerint, Váradi András halála ügyében az osztrák – magyar állampolgár Moharos Ferenc vádlott ellen folytatott pótmagánvádas eljárás során, a Székesfehérvári Törvényszék hozta meg az elsőfokú ítéletet. A Székesfehérvári Járásbíróság által a részemre küldött 9.Bp.407/2016/47. számú végzése szerint:
Váradi András halála ügyében folytatott eljárásban (az elsőfokú ítéletet meghozó Székesfehérvári Törvényszéknek alárendelt bíróság) Székesfehérvári Járásbíróság hozta meg a másodfokú ítéletet 9.Bp.407/2016/41. számon. Amely ítélet 2017. december 27. napján jogerőre emelkedett, így az osztrák – magyar állampolgár Moharos Ferenc felmentésével Váradi András halála ügyében folytatott pótmagánvádas eljárás lezárult.
A kérdés az, hogy hogyan lehetséges az, hogy a másodfokú eljárásra jogosult Fővárosi Ítélőtábla helyett, a Székesfehérvári Törvényszéknek alárendelt Székesfehérvári Járásbíróság járjon el másodfokon az ügyben?

7. Váradi András halála ügyében sem az első, sem a másodfokú bírósági döntés, azok indokolása sem ismert a nyilvánosság előtt. Váradi András halála ügyében folytatott bírósági eljárás azt a látszatott kelti, hogy Váradi András halálának részleteit a bíróság igyekezett elszigetelni a közélet elöl, így az az első, a bicskei bíróságon tartott tárgyalást kivéve, gyakorlatilag semmi nem ismert a bírósági eljárásból a nyilvánosság számára.
Ezért kérem önt, mint a Váradi András ügyben a pótmagánvádat képviselő ügyvédet, adjon tájékoztatást a bíróság első és másodfokú ítéletéről, azok indokolásáról.

Tisztelt ügyvéd úr! Korábban, a Váradi András ügyében a közélet jogos igényét elismerő kijelentésére apellálva, kérem, adjon választ az ismertetett, illetve felmerült kérdésekre. Természetesen, az ön közéletben jegyzett, elismert magas ügyvédi presztízse okán, öntől sokan a fenti kérdéseken túlmenő, bővebb tájékoztatást is szívesen hallanának Váradi András egy éve lezárt bírósági ügye kapcsán. Amennyiben úgy dönt, hogy rendezni óhajtja a közélet iránt fennálló eme tartozását, úgy kérem, tegyen eleget a közélet óhajának, és bővebb, nyilvános tájékoztatással tisztelegjen a Göböl-pusztai juhász emléke előtt.

Erőt-egészséget kívánva – tisztelettel:
Hajnáczki Csaba állampolgárjogi aktivista

Kelt.: Bodmér 2018. október. 5.

Váradi András a felcsúti juhász./Kép. napi.hu

 

forrás: Hajnáczki Csaba Blog

 

olkt.hu


Téged is érdekelnek a friss információk? Mi történt az országban, a világon?

Téged is érdekelnek a friss információk? Mi történt az országban, a világon?

Elküldjük neked heti rendszerességgel a legolvasottabb híreket és információkat, hogy ne maradj le semmi fontosról! A feliratkozást meg kell erősíteni a beírt e-mail címre elküldjük a feliratkozáshoz szükséges információkat, így mindenképpen létező e-mail címet adj meg! Soha nem küldünk kéretlen leveleket!

Sikeresen feliratkoztál!