“Mi vagyunk az az iskola ahova jártál!” – Nyílt levél Orbán Viktornak

Vátoztatás nélkül tesszük közzé.

0

A Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola 55 tanára tiltakozik a NAT-2020 ellen:

“A NAT és az eddig megjelent kerettantervek megismerése után Mi, a Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola tanárai aláírásunkkal csatlakozunk a Pécsi Janus Pannonius Gimnázium nyílt levelének megfogalmazóihoz; az eddig megszólaló több mint hatvan tantestülethez és a számos pedagógus kollégához.
Felelősen gondolkodó pedagógusként jelenlegi formájában elutasítjuk a NAT 2020 szeptemberében történő bevezetését, mert:
– elmaradt az érdemi társadalmi vita, a szakmai egyeztetés a gyakorló pedagógusokkal és a szakmai szervezetekkel,
– szellemisége és túlzsúfolt tartalma nem gyerekbarát, míg célkitűzéseiben részben modern pedagógiai elveket vall, addig a kifejtésben már korszerűtlen módon a lexikális ismeretekre helyezi a hangsúlyt; így minimális teret ad a tanári szabadságnak és a tanulók kezdeményezéseinek, a helyi sajátosságoknak;
– tovább csökkenti az intézményünkben eddig preferált természettudományos tárgyak szerepét, megbecsültségét,
– ugyanakkor deklarált célkitűzései ellenében tovább növeli az oktatás résztvevőinek terheit,
– a kötelezően előírt tartalmi elemeivel, elavult szemléletével korszerűtlen; nem ad időt a felfedezésre, megbeszélésre, elmélyülésre, a kritikus gondolkodásra, az egyéni igények figyelembe vételére,
– a kerettanterv több esetben nem felel meg a 2017-es érettségi vizsgakövetelményeknek, belső ellentmondásokat, következetlenségeket tartalmaz, nem veszi figyelembe az ismeretszerzési folyamatban az egymásra épülés elvét illetve más szakdidaktikai követelményeket.
Elfogadhatatlannak tartjuk:
– a NAT bevezetésének ütemezését: április 30-ig lehetetlen igényes, a tanulóink érdeklődését és az új tankönyvek tartalmát figyelembe vevő, a szakmai munkaközösségek együttműködésére épülő helyi tantervek kidolgozását. Mindezt nyomatékosítja, hogy az intézményünk profilja miatt különösen fontos kerettantervek egy része (Kerettanterv a gimnáziumok 7–12. évfolyamára, Kémia 9–10. évfolyam, Első élő idegen nyelv 9–12. évfolyam, Második élő idegen nyelv 9–12. évfolyam, Arany János Tehetséggondozó Program kerettanterve) 2020. február 25-én sem került még nyilvánosságra,
– a túlszabályozottságot; a tanári szabadság súlyos megsértését,
-a nevelési-oktatási programok erőltetett és gyorsított bevezetését (korábban az ilyen nagy horderejű változtatásokat mindig hosszú kísérleti, értékelő-mérlegelő folyamat előzött meg, amelynek során kiérlelődhetett a megfelelő változat és elkészülhettek a tananyaghoz illeszkedő tankönyvek és egyéb oktatási segédanyagok).
Felszólítjuk az EMMI-t és a kormányt, hogy álljon el az új NAT szeptemberi bevezetésétől, és kezdjen társadalmi egyeztetést egy korszerű, a jövőt szolgáló és minél szélesebb körű elfogadottságnak örvendő NAT elkészítéséről!”

Székesfehérvár, 2020. március 2.

Bardon Anita
Becseicsné Kisteleki Ágnes
Béresné Rodler Krisztina
Blahó Ágnes
Bognárné Vajda Katalin
Borsosné Papp Ágnes
Buday Endre
Cseke Lászlóné
Csepleő Cecília
Csillag Beáta
Csordás Katalin
Danka Attila
Dominekné Karner Éva
dr. Dubicz Katalin
Dudás Judit
Erdőgyaraki Dóra
Farkas Tímea
Fűsz Anita
Grieve Judit
Gróf Krisztina
Gyöngyösi Mária
Halász István
Hegyi Ágnes
Ivanics László
Józsefné Albrecht Ágnes
Kántor Zsuzsanna
Kemecsei Imréné
Kis-Boda Ferenc
Kovácsné Jakubovich Krisztina
Kőhegyi Ákosné
Kömives Attiláné
Lazányi Ildikó Mária
Lévayné Egyházi Piroska
Liptákné Bálint Katalin
Mihályi Gyula
Molnár Erika
Pauska Péter
Ponácz Ferenc
Ponáczné Csuthy Márta
Rad Ildikó
Reiner Renáta
Schőnné Bak Ágnes
Sűdy Péter
Szabó Andrea
Szabó Gábor
Szegő Ágnes
Szűcsné Senkár Szilvia
Tajtiné Györe Zita
Tigyi Réka
Tobak Mária
Uhrin Renáta
Varga Réka
Veres Beáta
Vörös Ágnes
Zseli Klára

Az eredeti levelet itt találja meg.