Dr. Sándor Zsuzsa: Már a címe is hazugság

0

Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke kifogyhatatlan az ötletekből, ha az a cél, hogy önkényes hatalomgyakorlásának senki és semmi ne állhasson az útjába. Most éppen egy törvénymódosítási javaslatot gyártott (vagy gyártatott, vagy vele gyártattak?), a címe: „OBT törvényes működésének biztosítása”. (Az már igazán jelentéktelen részletkérdés, hogy ő is azt hiszi, attól jogászi egy szöveg, hogy nem használnak benne névelőt. De ne ezen akadjunk fenn!)

Handó már egy fél esztendeje azon kínlódik, hogyan lehetetleníthetné el a bírósági igazgatás egyetlen, a bírák által demokratikusan megválasztott Országos Bírói Tanács (OBT) törvényes működését. Fantáziája – és agresszivitása – szinte végtelen, felsorolni sem egyszerű. Kezdte azzal, hogy „szelíd” rábeszéléssel, vagy mézesmadzag belengetésével elérte, hogy az OBT póttagjai sorra lemondjanak, egészen addig, míg az elvileg 15 tagból álló OBT-ben már csak 11-en maradtak. Ekkor gyorsan kijelentette, hogy az ő munkáját felügyelő OBT működésképtelen, mert nem csak, hogy kevesebben vannak a kelleténél, de nincs is képviselve benne mindaz a bírósági szint, amelyeknek képviselet járna. Handó legnagyobb sajnálatára ez a remek ötlet nem vált be, mert Darák Péter, a Kúria elnöke – aki hivatalból az OBT tagja is – tökéletes jogi indokolással lesöpörte az asztalról ezt a törvénybe ütköző okoskodást.

Következő lépésként Handó obstruálta az OBT üléseit, nem jelent meg azokon, nem adta át azokat az iratokat, amelyeket köteles lett volna átadni. Közben még próbálkozott ezzel-azzal, hazug sajtónyilatkozatokkal, tisztázatlan rágalmakkal, de végül kénytelen volt összehívni az új küldöttgyűlést, ahol a küldötteknek meg kellett (volna) választani az OBT új póttagjait.

A küldöttgyűlés országos botrányba fulladt.

Ennek részleteit lásd a Veszedelmes hatalom című bejegyzésben. Itt röviden csak annyit, hogy Handó emberei (többnyire bírósági elnökök, akiknek Handó a közvetlen főnökük) szabotálták az új küldöttek megválasztását, sőt, egyikük – Balla Lajos, a Debreceni Ítélőtábla elnöke – azt javasolta, hogy a küldöttek „a bírói kar nevében” szólítsák fel az OBT jelenlegi tagjait, hogy „monnyanak le”. Tudvalévő, hogy a 6 évre megválasztott OBT tagok visszahívását a törvény nem teszi lehetővé. (Bocs, úgy látszik, mégsem „tudvalévő”, mert a Handónak elkötelezett bírósági vezetők úgy látszik erről nem vettek tudomást.) Majd Handó még egy (jogilag nem szabályozott) „elnöki értekezletet” is összerántott, hogy ott is megismételjék ezt a törvénysértő javaslatot. Persze megint – minden felhatalmazás nélkül – a „bírák nevében”.

A botrányos küldöttgyűlés már tényleg kiverte a biztosítékot. Számos bíró, valamint még az eddig nem túlzottan harcias Magyar Bírói Egyesület is tiltakozott a botrányba fulladt küldöttgyűlés miatt.
Na, ekkor találta ki Handó, hogy módosítani kellene az ide vonatkozó törvényt. Ami mindenről szól, csak (az) „OBT törvényes működésének biztosításáról” nem.

Kezdjük ott, hogy Handó egy 26 főből álló OBT-t fantáziál, melynek elnöke a Kúria elnöke lenne. (Kik azok a bírósági rendszerben, akiket a parlament választ, vagyis politikai akarat teszi őket a pozíciójukba? Az OBH elnöke, Handó Tünde és a Kúria elnöke, Darák Péter.)

Azután azt is javasolja a Handó-féle törvénymódosítás, hogy minden ítélőtábla és törvényszék összbírói értekezlete saját bíróságáról válasszon egy-egy bírót az OBT-be. Ez egyebek közt azt is jelentené, hogy a 800 bírót alkalmazó Fővárosi Törvényszéknek ugyanúgy 1 képviselője lenne az OBT-ben, mint azoknak a bíróságoknak, ahol a bírói létszám nem haladja meg az 50 főt. És ha a törvényszékek és ítélőtáblák – létszámuktól függetlenül – csak 1 főt küldhetnek az OBT-be, vajon nem az elnöküket küldenék oda annak reményében, hogy ő fogja leghatékonyabban képviselni a saját bíróságát. Mintha már lett volna egy ehhez kísértetiesen hasonló testület, úgy hívták, hogy OIT (Országos Igazságszolgáltatási Tanács), és amelyet a bírósági reform keretében éppen a Fidesz szüntetett meg. Viszont így létre lehetne hozni egy olyan OBT-t, amelyben csupa olyan elnök ülne, akik közvetlenül függenek Handótól, és akiknek jó részét már maga Handó nevezte ki.

De térjünk csak vissza egy pillanatra Handó korábbi érvelésére. Márciusban még épp az volt a baja, hogy a munkaügyi bíróságot – a küldött „önkéntes” lemondása miatt – nem képviseli senki az OBT-ben. Ebből vezette le azt a remek érvelését, hogy az OBT működésképtelenné vált. Drága Nagyasszony! Tessék már megmondani, hogy e szerint a remek törvénymódosítási javaslat szerint ki az úristen képviseli majd a járás-, meg kerületi bíróságok bíráit? Azt értem, hogy a közigazgatási bírák érdekképviseletéért már nem tetszik aggódni, hiszen a módosítás indokolásában több helyen is példaértékűnek tekinti az új Közigazgatási Bíróság tervezetében javasolt ottani OBT-t. Már szeretne ugye fátylat borítani arra, hogy korábban még 30 oldalon keresztül kifogásolta a külön Közigazgatási Bíróság létrehozását? Persze, a Fidesz nem felejt. Szóval most gyorsan meg kell felelni a (feltételezett?) elvárásainak.

A törvényesen megválasztott mostani OBT megbízatása 6 évre szól. Ugye az fel sem merül, hogy egy ilyen ócska törvénymódosítási trükkel – kijátszva a visszahívásuk tilalmát – idő előtt meg akarna szabadulni tőlük?

Az OBT 2018. október 3-án elfogadott és közzétette önálló törvénymósosítási javaslatát, amely valóban alkalmas lenne arra, hogy a hivatal elnökének igazgatási munkáját egy törvényes, demokratikus testület felügyelje. Október 28-án pedig az OBT megtette észrevételeit is a Handó féle javaslatra. Igaz, ahhoz – Handó áldásos működésének köszönhetően – csak közvetett úton jutott hozzá.

Tisztelt volt kollégák! Őszintén remélem, hogy nem veszitek be az OBH elnökasszonyának ezt az újabb hisztérikus próbálkozását. Ne feledjétek: ti vagytok többen!

 

Szerző. Dr. Sándor Zsuzsa

forrás.: jog-asz.blog.hu

 

olkt.hu