DR. KRISTON ISTVÁN ÁLLAMPOLGÁR FELHÍVÁSA! ORBÁN VIKTOR KORMÁNYZÓHOZ azaz MAGYARORSZÁG DIKTÁTORÁHOZ!

Kormányzó Úr!

ÖN IZRAEL JOBBOLDALI PÁRTJÁNAK (LIKUD) ÉS KORMÁNYÁNAK REINKARNÁCIÓJA MAGYARORSZÁGON. Ön egy nemzetmentő képében, azonban idegen érdekek kormányzójaként Magyarországon egy kollaboráns bábrezsimet hozott létre. Alapjait akkor rakta le, amikor Ön és Varga Mihály az “éhenhalás szélén” ellenzékben és Köves Slomo rabbi közvetítésével kilátogattak Izraelbe és létrehozták testvérpártjuk a Likud és a Fidesz paktumát. Azóta hívják Önt a politikai véleményezők Orbán “Likud” Viktornak. Ön Izrael önvédelmi harcát úgy importálta ide, mint akiknek – nekünk magyaroknak – az Európai Unió és a Menekültek ellen kellene ugyanazt az önvédelmi harcot megvívni, mint amit Izrael vív a fennmaradásáért. Ezt az önigazoló párhuzamost expressis verbis kimondta az izraeli kormányfő legutóbbi látogatásakor mondott sajtótájékoztatón. A kimenet nyilvánvaló. A kilépés előkészítése az Európai Unióból és az önvédelem arra kell, hogy igazolja az önkényuralom bevezetését és fenntartását. Lépései nyilvánvalóak. Alaptörvényi célja egy felhatalmazás a rendeleti úton történő kormányzásra. Ezután következett a többség (fidesz-bolsevikok) és a kisebbség (fidesz-kollaboráns ellenzéki-mensevikek) szerepének kialakítása és országgyűlési berendezése, vagyis a pártok színjátékának megszervezése, azaz cirkusz a népnek. Most pedig következik a 197 járásban területvédelmi (önvédelmi) önkéntes katonai századok létrehozása, ehhez kell Önnek egy katona, aki ezt képes – sajnos képes – létrehozni. Mi következik ezután? Azt Hitlertől tudjuk: politikai leszámolás a politikai ellenfelekkel, majd pedig akik még nem tudják politikai leszámolás a szabadkőműves támogatóival, majd pedig Oroszország – akitől valamiért tart – befolyási övezetébe hullásunk.

USA DEMOKRATIKUS KÖREI és az AMERIKAI-IZRAELI LOBBY között jelenleg vita dúl az Ön önkényuralmi rendszerének nyújtott nemzetközi támogatás felől. A magam részéről az izraeli Munkapárt (a meggyilkolt Jichak Rabin pártjának) szimpatizánsa vagyok. Izrael liberális állameszméje és demokratikus jogállama, ahol elnököket és miniszterelnököket állítanak bíróság elé követendő. Ami a magyar nép megkérdezése nélkül a zsidó-magyar főhatalom és államuniós célképzeteket illeti, nos ha már annyira néppárti kérdezzen meg mindenkit. Én az Európai Unióból nem akarok kilépni, Magyarország-Izrael államunióját elhibázott törekvésnek tartom, ugyanakkor szeretettel fogadom az innen elhurcolt és holokauszt áldozattá vált magyar zsidóság leszármazóinak – legyenek akármennyien – be- és visszafogadását az egykori magyar hazába. Nagyszüleim 1944 nyarán hajnalban friss cipót sütöttek a berettyóújfalui gyűjtőhelyen Nagyvárad csendőrkerületébe és onnan Auschwitzba – a szabad ég alatt – szállításra váró zsidó embereknek, ezért nagyapámnak bujkálnia kellett és titokban tartott revolverét magához véve csak annyit mondott családjának, hogy lelövi az elfogó csendőröket. Nos tehát, a zsidó-magyar békés együttélésnek vannak szép hagyományai hazánkban, de az olyan elfajzott nemzetmentőkre mint Ön, szerintem nincs szüksége a magyar népnek.

KORMÁNYZÓ ÚR egy átmenet (interregnum) a demokratikus népakarat és a diktatórikus kormányzósága között. Átmenet és epizód az állami főhatalmat kisajátító állampártja útján kikényszerített önkényuralom és a demokratikus jogállam helyreállítása között. Ön nyolc éve populista jelszavakkal eladta a magyar nép, valamint vele békésen együtt élő államalkotó népcsoportok szabadságát és függetlenségét. Kossuth Lajos kormányzó a politikai elitet a nép mellé állította, bátran felvéve a harcot az idegen zsarnokság ellen. Orbán Viktor kormányzó a politikai elitcsoportját a nép ellenében szervezte meg és idegen hatalmi befolyások lakájává vált és eladta a magyar népet. Kormányzósága alatt nem volt elég a “pénz, nő, balalajka, kábszer” üzletek “hagyományos” profitja, hanem a letelepedési kötvények révén emberkereskedelemből is hasznot húzott. Aki elolvassa Hitler berendezkedését a hatalomba, nos nem tudja nem észrevenni a párhuzamot. Antifasiszta vagyok, ezért azt sajnálom, hogy egyes befolyásos külföldi és hazai zsidó körök egyáltalán szóba állnak Önnel és nem tanulnak a nemzetiszocializmus felemelkedésének történetéből, annak nemzetközi és hazai tragédiájából.

ANTIDEMOKRATIKUS VÁLASZTÁSI RENDSZERE egy idegen test a magyar nép demokratikus hagyományainak egészséges szövetén. Az a választási rendszer, melyet matematikusokkal és informatikusokkal kidolgozott nem más, mint a 2014-es szavazási minta, amelyen 24% szavazattal is 2/3 többséggel kormányzott az országgyűlésben. A 2014-2018 között a választási antidemokratikus rendszert tovább fejlesztette és most 2018-ban hiába szavazott az ellenzékre és kormányváltásra a választópolgárok többsége, ez soha nem tud érvényesülni, mert az antidemokratikus választási törvényükkel kisebbségi szavazat aránnyal is 2/3-os többséget szereznek a parlamentben. Újraszámolhatják a szavazatokat, de ezzel a választási törvénnyel felesleges újra választásokat tartani.

KORMÁNYZÓNAK MENNIE KELL. Ez a civil politikai véleményem. Ön meghonosított egy kaszinókapitalizmusból és állami bűnözésből élő klientúra hűbéresi rendszert, amely kivonta magát a törvények alól. A békemeneteik olyanok, mint Mussolini fasiszta római masírozása. A holdudvar is megél a korrupciójukból. A magyar adófizetők Brüsszelen keresztül visszaérkező uniós finanszírozását is saját szoftvereik osztják szét.

KORMÁNYZÓRA NINCS SZÜKSÉGÜNK. Önök ha bölcsek, akkor most nemzeti kerekasztalt hívnak össze a nyilvánvaló alkotmányos válság miatt és a választópolgárok szavazat paritáson alapuló új demokratikus választási törvényét meghozzák, egyidejűleg lemondanak és átadják a hatalmat egy ügyvezető-szakértői kormánynak, továbbá kinevezik a rendvédelmi szervek és titkosszolgálatok élére a nemzeti szárny elkötelezett képviselőit.

ÁLLAMPÁRTJUKAT, MELYET BOLSEVIK TITKOSSZOLGÁLATI MÓDSZEREKKEL ÉPÍTETTEK FEL ÉS MŰKÖDTETNEK, nos nézetem szerint a hatalom kisajátításának alkotmányos tilalma megsértése miatt fel kellene oszlatni. Ennek a pártnak a magkezdeményezéséről már a 90′-es évek elején hallottam, amikor a szocializmus reformerői gyülekeztek. Sajnos lehetett hallani, hogy a volt állambiztonsági hálózat is szervezkedik és pártot szervez és a jelszó ismert volt, azaz mint az SS húsz év múlva visszajövünk, mondták a föld alá kényszerült állambiztonságiak. Kérem itt tetszenek lenni pontosan húsz év múlva 2010. évben újra a nyakára ültek a magyar népnek. Bokros Lajosnak neten látható egy mondata, a szocializmus akkor ér véget, amikor már nincs mit elvenni a néptől. Ennek a mondatnak nagy a jelentősége. Az állampártjuk révén az államszocializmus tombol hazánkban. Ez egy államszocializmus egy államkapitalizmus képébe csomagolva. Elvesznek mindent. A földet már kiárusították idegeneknek, miközben kommunikálták hogy megvédjük a magyar földet. Az állampolgárságot pénzért árulják lsd. letelepedési kötvény. A piszkos üzleteikről ne is beszéljünk (pénz, nők, balalajka, kábszer). Az állampolgárokat halálra adóztatják. A minimálbér az uniós átlag egytizede, és ezt az állampártjuk nem engedi felemelni, mert akkor kimennének innen a multik és adóbevételeikből (nem lenne miből) a munkaerőnk árát elvenni. Az adóbevétel kimegy az unióba, onnan visszakapják és maguk között elosztják. Az állampártjuknak mindenre van szoftvere. Lefednek mindent, elhomályosították a magyar nép legjobbjainak öntudatát is. Az “aktion” vezérlésük egy programozás és nem kormányzás. A demokratikus jogállamban vitában alakulnak ki a törvények, azonban Önök választási ciklusonként több ezer jogszabályt hoznak a saját képükre. Igen. A mageszme virul: a külföldiek menjenek máshová lopni, ez itt a mi rabszolgatartó helytartóságunk és a magyarok a mi rabszolgáink. Adósszolgasorba kényszerítettek a devizahiteles bizniszükkel legalább négymillió embert. Gandhi szerint az élelem+rezsi=rabszolgaság.

ORBÁN VIKTORT ÉS ÁLLAMPÁRTJÁT véleményem szerint meg kell állítani. Nem csodálkozom, hogy a választások után lemondott a nagytiszteletű magyar főrabbi is, biztos volt rá oka.

Érd, 2018. május 1.

Dr. Kriston István civil állampolgár

Kapcsolódó cikkek

Gyurcsány Ferenc: Magyarországon ma is egypártrendszer van, de egy köztársaság nem élhet egypártrendszerben, ezért “nem lehet más dolgunk, mint ennek a rendszernek a megbuktatása, az új a negyedik köztársaság megalapítása”

Rubóczki Tamás

Meg merem mutatni, mennyi az annyi bruttóban…

O.L.K.T.

EXKLUZÍV felvételt teszünk közzé, amelyet a benne szereplő szimpatizánsunk bocsátott rendelkezésünkre, egy aktivistánk pedig több órás munkával felhangosította, majd feliratozta, hogy Önök is értsék, hogyan manipulálja közvéleménykutatásnak álcázva a Fidesz Önöket

O.L.K.T.