Demográfiai katasztrófa. 2030-ra többen lesznek a cigány származásúak, hiába magyarkodnak a magyarok.

0

Te szültél ma már egy magyart?

2034-ben több lesz a cigány kisbaba, mint a nem cigány

A kormány a „családvédelmi akciótervvel” csak elfedi a közelgő demográfiai katasztrófát: tizenöt év múlva egyre több eltartott fogja követelni az apanázst az egyre kevesebb aktív korútól. Miért a cigányság oktatása a magyar jövő legfontosabb kérdése a születésszámok növelése mellett? Számokkal magyarázzuk el!

A nemzet, nyersebben fogalmazva az ország populációja első sorban a természet törvényének van alárendelve, nem pedig a gazdaságnak.

 

Először nézzük meg, milyen állapotban lesz tizenöt év múlva a mai magyarországi lakosság. Hogy a folyamatokat jól láthassuk, célszerű visszanyúlnunk 1980-hoz, az akkori nemzetállapothoz. Akkor volt ugyanis a csúcson a hazai népességszám, azóta fogyunk.

 

MAGYARORSZÁG LAKOSSÁGSZÁMA ÉS ÖSSZETÉTELE KOR ALAPJÁN. A 2034-ES ADATOK ELŐREJELZÉSEK, ÉS ILYENFORMÁN LEHETNEK POLITIKAILAG MOTIVÁLTAN OPTIMISTÁK IS. (KSH)

 

Az eltelt harminckilenc évben a lakosságszám csupán 9 százalékkal csökkent – de a gyermekszám majdnem 40 százalékkal!

 

Magyarországról eltűnőfélben vannak a gyermekek, s velük párolog el a jövő. Másfelől dinamikusan növekedett az idősek száma, ezzel meghatározva a legfontosabb gazdasági igényt: a nyugdíjat és az egészségügyi ellátást.

Tehát az állami statisztikai szolgálat, a KSH becslése jelzi: a következő tizenöt évben nagyobb arányú lélekszámfogyásra készülhetünk, amekkora az előző harminckilenc évben jött össze! Ráadásul a gyermekszám tovább csökken, sőt, már az aktívak száma is nagyot esik – de az idősek száma rendületlenül növekedni fog. 1980-hoz képest a gyermekszám alig több, mint a felére zsugorodik, viszont az időseké több, mint másfélszeresre emelkedik.

És van itt egy nagy-nagy bökkenő: a KSH becslése (nyilván a kormányzati elvárások miatt) végtelenül optimista. Hogy miért, azt is könnyű belátni.

Biológiai törvény, hogy utódot csak az ivarérett női egyedek hozhatnak világra. Az emberfajban ők a szülőképes korú nők, rajtuk fordul meg minden populáció jövője. Szülőképes korúnak a 15-45 éves korú nőket tekintjük. Az ő lélekszámuk tizenöt évre előre bizonyos, hiszen már mind megszülettek, tehát 2034 szülőképes népességét ma is ismerjük.

 

A SZÜLŐKÉPES KORÚ (15-45 ÉVES) NŐK LÉLEKSZÁMÁNAK VÁLTOZÁSA (ADATOK: SZINTÉN KSH)

 

A ma 0-30 éves korosztály lesz szülőképes 2034-ben, és az ő lélekszámuk a következő tizenöt évben ugyanakkora arányban fog csökkenni, mint az előző harminckilencben! Nagyságrendileg a szülőképes korú nők ma annyian vannak, mint a trianoni béke idején, tizenöt év múlva pedig annyian lesznek, mint a millennium idején, Vagyis ma 100 éves mínuszban vagyunk, tizenöt év múlva pedig 138 éves mínuszban leszünk.

Mi is az a fertilitás?

A magyarság azért gyarapodott a millenniumkor, mert az átlagos nő 5,4 gyermeket szült, a trianoni időkben pedig 3,8-at – ezt a borzasztóan hangzó számot, a fertilitást (termékenységet) most lefordítjuk plasztikus adattá.

Az 5,4-es fertilitás azt jelenti, hogy 100 nő 540 gyermeket hoz világra élete folyamán, a 3,8 azt, hogy 380-at. Ha 100 nő 210 gyermeket szül, akkor marad szinten a népességszám, tehát se nem nő, se nem fogy. Ennek két oka van: egyrészt mindig van csecsemő- és gyermekhalál, másrészt az újszülötteknek csak kb. 48,5 százaléka lány. Márpedig – és ez a lényeg – mivel gyermeket csak a nők szülnek, a nők lélekszáma határozza meg a nemzet jövőjét!

Az tehát az igazán fontos, hogy hány nő hány lányt szül. Ha 100 nő 210 gyermeket szül, akkor lesz a következő nemzedékben is 100 szülőképes korú nő. Ezzel szemben a kormányzat arra büszke, hogy 2010 óta sikerült 1,23-ról 1,44-re (sőt néha 1,49-re) feltornászni a nők fertilitását. Lássuk, mit ér ez a „siker”: ha 100 nő 144 gyermeket szül, akkor ezzel 70 lányt adnak a következő nemzedékbe.

Ha ez a 70 megismétli anyái 1,44-es fertilitását, akkor nekik 50 lányuk lesz – két nemzedék alatt megfeleződik a populáció.

Mi a helyzet nálunk? A hazai fertilitás 1978-ban csökkent 2,1 alá, tehát 41 éve nincs meg a szinten tartó születésszám. Ugyanezen időszak átlagos fertilitása 1,55, de az utolsó 30 évé (1988 óta) csak 1,44. Magyarán a kétnemzedéknyi megfeleződésből már jócskán benne vagyunk a második nemzedékben.

Mindezek fényében a KSH jövendölése a következő tizennégy évben születendő 1 219 000 gyermekről irreálisan optimista.

Sokkal valószínűbb, ha a bemutatott adatokat továbbvezetve csupán kb. 1,1-1,15 millió  gyermekkel számolunk. És persze az össznépesség is kevesebb lesz: örülhetünk, ha 8,8 millió.

Azonban ezzel még nincs vége. Kénytelenek vagyunk tovább árnyalni a képet. Ugyanis a nagy, velőtrázó fordulatra nem kell tizenöt évet várnunk.

2034-ben több lesz a cigány kisbaba, mint a nem cigány

A kormányzat előszeretettel hivatkozik az elmúlt években a javuló fertilitásra, mellette pedig időnként dicsekszenek azzal is, hogy csökken az először szülő nők átlagéletkora. Ámde

ez a két adat nem a kormányzati családpolitika sikere, csupán annak a jele, hogy rohamosan növekedik a cigányság számaránya.

Arra a kérdésre, hogy mennyi is a hazai cigányság lélekszáma, nehéz pontos választ adni. A KSH 2016-os mikrocenzusi adata szerint 310 ezer fő, de ezt maga a hivatal sem veszi komolyan, az önbevallás módszere ebben a kérdésben használhatatlan eredményre vezet. A cigánykérdés legutolsó valóban használható kutatási eredményeit Pénzes János, Tátrai Patrik és Pásztor István Zoltán A roma népesség területi megoszlásának változása Magyarországon az elmúlt évtizedekben című munkája tartalmazza.

A nagyszerű tanulmány számunkra fontos adatai a következők: a Cigányügyi Koordinációs Bizottság 1984–87 között lebonyolított, alaposnak tekinthető felmérése és a tanulmány alapjául szolgáló 2010-13 közt készült felmérés összehasonlításából kiolvasható, hogy a cigányság létszáma a vizsgált szűk harminc év alatt 2,2-szeresére nőtt, és napjainkban bizonyosan több, mint 900 ezer, könnyen lehet, hogy a 950 ezret is felülmúlja.

Ebből az is következik, hogy a cigányság több, mint fele 1987 után született, tehát maximum harmincéves. A cigány nők fertilitása meghaladja a hármat, 100 cigány asszony bizonyosan több, mint 300 gyermeket szül, és immár rohamosan nő az arányuk a szülőképes korú nők körében – na ebből van a termékenységi emelkedés és az első szülési átlagos életkor csökkenése.

Biztosan állíthatjuk, hogy a 30 év alatti lakosságnak már több, mint 15 százaléka cigány, és mivel több, mint háromszor annyit szülnek, mint a nem cigány nők, a népességen belüli részarányuk exponenciálisan emelkedik, 2034-ben legalább 1,3 millióan lesznek, az akkori össznépességnek minimum a 15 százalékát fogják adni. Ha a többségi nemzet fogalmát úgy definiáljuk, hogy akik többen vannak az össznépességben, akkor a cigányság ma majdnem 10 százalékos kisebbség, de ha úgy, hogy az a többségi etnikum, amelyiknek több gyermeke születik, akkor már nincs messze az az idő, amikor Magyarországon cigány lesz a többség.

2034-ben szinte bizonyosan több cigány kisbaba fog születni, mint nem cigány.

Továbbá addigra Északkelet- és Délnyugat-Magyarországon, valamint Jász-Nagykun-Szolnok és Heves megyében nagy, térképre rajzolható cigány enklávék lesznek, egyértelmű, meghatározó cigány többséggel, sok helyütt kizárólag cigány lakossággal – és ezek a területek sokkal dinamikusabbak, fiatalabbak lesznek, mint a magyar lakosságú vidékek. (Mivel 2034 után a Ratkó-nemzedék rohamos kihalásával számolhatunk, a cigányság részaránya viharos növekedésnek fog indulni a teljes lakosságon belül.) Hogy ez miért fontos, arról hamarosan.

A kormány válasza az elhallgatás, pedig lenne mit tenni

A fenti demográfiai folyamatok már évtizedek óta felismerhetők, csak sokan nem akarják tudomásul venni őket. A társadalmi zsugorodás és az elöregedés az oka annak, hogy a nagy állami alrendszerek folyamatos válságban vannak. A kormányzati propaganda, félve a népszerűségvesztéstől, részint elhallgatja ezeket, részint sikernek adja el a leépülést.

Az idős emberek sokasága pedig nem akar tudomást venni arról, hogy a település elsorvadásának az oka nem valamiféle elvándorlás,

hanem az, hogy nem született meg az a nemzedék, amelynek ma kellene aktívnak lennie: dolgozni és gyermekeket világra hozni meg nevelni.

Forrás és részletesebben erről itt olvashatsz:https://azonnali.hu/cikk/20190815_igy-fog-kinezni-magyarorszag-2034-ben-ha-nem-lepunk-valamit