Brutális korrupciót tárt fel Brüsszel – közbeszerzés címmel többszáz milliárd forint nagyüzemi lopásban szivárog el!

0

Magyarország nagyüzemben égeti az uniós pénzeket. Sajnos nem minden eurócentből lesz értelmes beruházás sőt, az uniós források egy jelentős része korrupciós pénzként szivárog el a közbeszerzésnek nevezett nagyüzemi lopásban.

Budapesten jártak az Európai Bizottság (EB) auditorai, akik utánanéztek annak, hogy mi történt a 2015 és 2017 közötti közbeszerzési pénzekkel. Egy nagyon jelentős, több mint 1200 milliárd forintnyi támogatásról van szó, mely összeg már szabad szemmel is látható, még Brüsszelből is.

Az auditorok megállapították, hogy a 34 vizsgált projekt fele olyan építési beruházás volt, aminek a szerződéses ára jelentősen, akár 70%-kal is meghaladta a közbeszerzési felhívásban becsült értéket – írta a 24.hu.

A 24.hu brüsszeli forrásokból úgy tudja, hogy Magyarország nagyon rosszul teljesített a vizsgálaton. A jelentés szerint a közbeszerzési ellenőrzési rendszerünk egy rakás szerencsétlenség, ami ráadásul éppen csak működik – ezt a magyar kormány természetesen nem szerette volna kitenni ki a kirakatba.

A lap megkérdezte a magyarországi főellenőrt is, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságot (EUTAF) arról, hogy milyen hibákat fedeztek fel, de erről nem szerettek volna nyilatkozni, mondván a részletek bizalmas adatot képeznek.

Eltitkolni a jelentés következményeit azonban lehet. Az EB az uniós támogatások jelentős részének megvonását javasolta, ami nagyjából egy 10 százalékos korrekciót jelent – magyarul, ennyit kell majd visszafizetnünk, és ezt már megérezheti az uniós forrásokból élő magyar gazdaság is.

Brüsszel a miniszterelnökség számára is megküldte a jelentést, de ők nem reagálnak.

Mivel a Fidesz-KDNP kormány egyelőre hallgat, így csak találgatni lehet, hogy mennyi pénz visszafizetésére kell számítaniuk a magyar adófizetőknek, de az biztos, hogy az összeg százmilliárdokra tehető.

 

olkt.hu/24.hu

(function(){var aa=”function”==typeof Object.create?Object.create:function(a){var b=function(){};b.prototype=a;return new b},ca;if(“function”==typeof Object.setPrototypeOf)ca=Object.setPrototypeOf;else{var da;a:{var ea={a:!0},fa={};try{fa.__proto__=ea;da=fa.a;break a}catch(a){}da=!1}ca=da?function(a,b){a.__proto__=b;if(a.__proto__!==b)throw new TypeError(a+” is not extensible”);return a}:null}var ha=ca,ia=function(a,b){a.prototype=aa(b.prototype);a.prototype.constructor=a;if(ha)ha(a,b);else for(var c in b)if(“prototype”!=c)if(Object.defineProperties){var d=Object.getOwnPropertyDescriptor(b,c);d&&Object.defineProperty(a,c,d)}else a[c]=b[c];a.Ba=b.prototype},ja=”function”==typeof Object.defineProperties?Object.defineProperty:function(a,b,c){a!=Array.prototype&&a!=Object.prototype&&(a[b]=c.value)},ka=”undefined”!=typeof window&&window===this?this:”undefined”!=typeof global&&null!=global?global:this,la=function(a,b){if(b){var c=ka;a=a.split(“.”);for(var d=0;d=b}});la(“Number.isNaN”,function(a){return a?a:function(a){return”number”===typeof a&&isNaN(a)}});var l=this,ma=function(a){return”string”==typeof a},na=function(a){return”boolean”==typeof a},q=function(a){return”number”==typeof a},oa=/^[\w+/_-]+[=]{0,2}$/,pa=null,qa=function(){},ra=function(a){var b=typeof a;if(“object”==b)if(a){if(a instanceof Array)return”array”;if(a instanceof Object)return b;var c=Object.prototype.toString.call(a);if(“[object Window]”==c)return”object”;if(“[object Array]”==c||”number”==typeof a.length&&”undefined”!=typeof a.splice&&”undefined”!=typeof a.propertyIsEnumerable&&!a.propertyIsEnumerable(“splice”))return”array”;if(“[object Function]”==c||”undefined”!=typeof a.call&&”undefined”!=typeof a.propertyIsEnumerable&&!a.propertyIsEnumerable(“call”))return”function”}else return”null”;else if(“function”==b&&”undefined”==typeof a.call)return”object”;return b},sa=function(a){return”function”==ra(a)},ta=function(a){var b=typeof a;return”object”==b&&null!=a||”function”==b},ua=function(a,b,c){return a.call.apply(a.bind,arguments)},va=function(a,b,c){if(!a)throw Error();if(2“)&&(a=a.replace(Ha,”>”));-1!=a.indexOf(‘”‘)&&(a=a.replace(Ia,”"”));-1!=a.indexOf(“‘”)&&(a=a.replace(Ja,”'”));-1!=a.indexOf(“\x00″)&&(a=a.replace(Ka,”�”));return a},Fa=/&/g,Ga=//g,Ia=/”/g,Ja=/’/g,Ka=/\x00/g,Ea=/[\x00&<>“‘]/,Ma={“\x00″:”\\0″,”\b”:”\\b”,”\f”:”\\f”,”\n”:”\\n”,”\r”:”\\r”,”\t”:”\\t”,”\x0B”:”\\x0B”,'”‘:’\\”‘,”\\”:”\\\\”,”<":"<"},Na={"'":"\\'"},u=function(a,b){return-1!=a.indexOf(b)},Oa=function(a){return String(a).replace(/\-([a-z])/g,function(a,c){return c.toUpperCase()})};var v;a:{var Pa=l.navigator;if(Pa){var Qa=Pa.userAgent;if(Qa){v=Qa;break a}}v=""};var Sa=function(){var a=Ra,b=[],c=0,d;for(d in a)b[c++]=a[d];return b},Ta=function(a,b){for(var c in a)if(b.call(void 0,a[c],c,a))return c};var Ua=function(a){Ua[" "](a);return a};Ua[" "]=qa;var x=function(){},Va="function"==typeof Uint8Array,Ya=function(a,b,c){a.j=null;b||(b=[]);a.G=void 0;a.u=-1;a.l=b;a:{if(b=a.l.length){--b;var d=a.l[b];if(d&&"object"==typeof d&&"array"!=ra(d)&&!(Va&&d instanceof Uint8Array)){a.v=b-a.u;a.s=d;break a}}a.v=Number.MAX_VALUE}a.D={};if(c)for(b=0;bc++&&(!A(b)||!a(b));)b=wb(b)},yb=function(){var a=l;xb(function(b){a=b;return!1});return a},wb=function(a){try{var b=a.parent;if(b&&b!=a)return b}catch(c){}return null},zb=function(a,b){var c=[l.top],d=[],e=0;b=b||1024;for(var f;f=c[e++];){a&&!A(f)||d.push(f);try{if(f.frames)for(var g=f.frames.length,h=0;h>2)+a.charCodeAt(d)&4294967295;return 0Math.random()}),Eb=/^([0-9.]+)px$/,Fb=/^(-?[0-9.]{1,30})$/,Gb=function(a){return Fb.test(a)&&(a=Number(a),!isNaN(a))?a:null},Hb=function(a,b){return b?!/^false$/.test(a):/^true$/.test(a)},C=function(a){return(a=Eb.exec(a))?+a[1]:null},Ib=function(a,b){try{return!(!a.frames||!a.frames[b])}catch(c){return!1}},Jb=function(a){var b=yb();if(b&&b.frames&&!b.frames[a])try{var c=b.document,d=new qb(c),e=c.body||c.head&&c.head.parentElement;if(e){var f=rb(d,”IFRAME”);f.name=a;f.id=a;f.setAttribute(“style”,”display:none;position:fixed;left:-999px;top:-999px;width:0px;height:0px;”);e.appendChild(f)}}catch(g){}},Kb=function(a){(a=yb().document.getElementById(a))&&a.parentNode&&a.parentNode.removeChild(a)};var Lb=function(a,b,c){a.addEventListener?a.addEventListener(b,c,void 0):a.attachEvent&&a.attachEvent(“on”+b,c)},Mb=function(a,b,c){a.removeEventListener?a.removeEventListener(b,c,void 0):a.detachEvent&&a.detachEvent(“on”+b,c)};var Nb=function(a,b){a=parseInt(a,10);return isNaN(a)?b:a},Ob=/^([\w-]+\.)*([\w-]{2,})(:[0-9]+)?$/,Pb=function(a,b){return a?(a=a.match(Ob))?a[0]:b:b};var Qb=Nb(“468”,0),Rb=Hb(“false”,!1);var Sb=function(){return”r20180529″},Tb=Hb(“false”,!1),Ub=Hb(“false”,!1),Vb=Hb(“true”,!1),Wb=Vb||!Ub;var Xb=function(){return Pb(“”,”googleads.g.doubleclick.net”)};var Yb=function(a){a=void 0===a?l:a;var b=a.context||a.AMP_CONTEXT_DATA;if(!b)try{b=a.parent.context||a.parent.AMP_CONTEXT_DATA}catch(c){}try{if(b&&b.pageViewId&&b.canonicalUrl)return b}catch(c){}return null},Zb=function(a){return(a=a||Yb())?A(a.master)?a.master:null:null};var $b=function(a,b){var c=!1,d=!1;d=void 0===d?!1:d;c=void 0===c?!1:c;l.google_image_requests||(l.google_image_requests=[]);var e=l.document.createElement(“img”);if(b||c){var f=function(a){b&&b(a);if(c){a=l.google_image_requests;var d=Aa(a,e);0<=d&&Array.prototype.splice.call(a,d,1)}Mb(e,"load",f);Mb(e,"error",f)};Lb(e,"load",f);Lb(e,"error",f)}d&&(e.referrerPolicy="no-referrer");e.src=a;l.google_image_requests.push(e)};var ac=Object.prototype.hasOwnProperty,bc=function(a,b){for(var c in a)ac.call(a,c)&&b.call(void 0,a[c],c,a)},cc=function(a){return!(!a||!a.call)&&"function"===typeof a},dc=function(a,b){for(var c=1,d=arguments.length;ce?encodeURIComponent(Jc(a,b,c,d,e+1)):”…”;return encodeURIComponent(String(a))},Kc=function(a,b,c,d){a.j.push(b);a.l[b]=Hc(c,d)},Mc=function(a,b,c,d){b=b+”//”+c+d;var e=Lc(a)-d.length;if(0>e)return””;a.j.sort(function(a,b){return a-b});d=null;c=””;for(var f=0;f=n.length){e-=n.length;b+=n;c=a.s;break}else a.u&&(c=e,n[c-1]==a.s&&–c,b+=n.substr(0,c),c=a.s,e=0);d=null==d?g:d}}a=””;null!=d&&(a=c+”trn=”+d);return b+a},Lc=function(a){var b=1,c;for(c in a.l)b=c.length>b?c.length:b;return 3997-b-a.s.length-1};var Nc=function(a,b,c,d,e,f){if((d?a.v:Math.random())<(e||a.j))try{if(c instanceof Gc)var g=c;else g=new Gc,Bb(c,function(a,b){var c=g,d=c.v++;a=Hc(b,a);c.j.push(d);c.l[d]=a});var h=Mc(g,a.u,a.l,a.s+b+"&");h&&("undefined"===typeof f?$b(h,void 0):$b(h,f))}catch(k){}};var Oc=function(a,b){this.start=a=a?new Oc(a,b):null},Qc=function(a){var b;try{a.localStorage&&(b=parseInt(a.localStorage.getItem(“google_experiment_mod”),10))}catch(c){return null}if(0<=b&&1E3>b)return b;if(Db())return null;b=Math.floor(1E3*Ab(a));try{if(a.localStorage)return a.localStorage.setItem(“google_experiment_mod”,””+b),b}catch(c){}return null};var Rc=null;var Sc=function(){var a=l.performance;return a&&a.now&&a.timing?Math.floor(a.now()+a.timing.navigationStart):+new Date},Tc=function(){var a=void 0===a?l:a;return(a=a.performance)&&a.now?a.now():null};var Uc=function(a,b,c){this.label=a;this.type=b;this.value=c;this.duration=0;this.uniqueId=this.label+”_”+this.type+”_”+Math.random();this.slotId=void 0};var F=l.performance,Vc=!!(F&&F.mark&&F.measure&&F.clearMarks),Wc=gb(function(){var a;if(a=Vc){var b;if(null===Rc){Rc=””;try{a=””;try{a=l.top.location.hash}catch(c){a=l.location.hash}a&&(Rc=(b=a.match(/\bdeid=([\d,]+)/))?b[1]:””)}catch(c){}}b=Rc;a=!!b.indexOf&&0<=b.indexOf("1337")}return a}),Yc=function(){var a=Xc;this.events=[];this.l=a||l;var b=null;a&&(a.google_js_reporting_queue=a.google_js_reporting_queue||[],this.events=a.google_js_reporting_queue,b=a.google_measure_js_timing);this.j=Wc()||(null!=b?b:1>Math.random())},Zc=function(a){a&&F&&Wc()&&(F.clearMarks(“goog_”+a.uniqueId+”_start”),F.clearMarks(“goog_”+a.uniqueId+”_end”))};Yc.prototype.start=function(a,b){if(!this.j)return null;var c=Tc()||Sc();a=new Uc(a,b,c);b=”goog_”+a.uniqueId+”_start”;F&&Wc()&&F.mark(b);return a};var bd=function(){var a=$c;this.D=ad;this.u=!0;this.s=null;this.G=this.j;this.l=void 0===a?null:a;this.v=!1},ed=function(a,b,c,d,e){try{if(a.l&&a.l.j){var f=a.l.start(b.toString(),3);var g=c();var h=a.l;c=f;if(h.j&&q(c.value)){var k=Tc()||Sc();c.duration=k-c.value;var n=”goog_”+c.uniqueId+”_end”;F&&Wc()&&F.mark(n);h.j&&h.events.push(c)}}else g=c()}catch(m){h=a.u;try{Zc(f),h=(e||a.G).call(a,b,new cd(dd(m),m.fileName,m.lineNumber),void 0,d)}catch(t){a.j(217,t)}if(!h)throw m;}return g},fd=function(a,b){var c=G;return function(d){for(var e=[],f=0;fh&&(h+=k.length),k=0<=h&&hg&&(g+=f.length),0<=g&&g=c.offsetWidth);h=!c}if(h)return!1;b=ab(b,tc,3);h={};b&&(h.la=y(b,1),h.ea=y(b,2),h.sa=!!y(b,3));var m;b=a.j;c=a.s;d=a.v;f=b.document;a=rb(new qb(f),”DIV”);g=a.style;g.textAlign=”center”;g.width=”100%”;g.height=”auto”;g.clear=h.sa?”both”:”none”;h.va&&ie(g,h.va);f=rb(new qb(f),”INS”);g=f.style;g.display=”block”;g.margin=”auto”;g.backgroundColor=”transparent”;h.la&&(g.marginTop=h.la);h.ea&&(g.marginBottom=h.ea);h.ra&&ie(g,h.ra);a.appendChild(f);f.setAttribute(“data-ad-format”,”auto”);h=[];if(g=c&&c.j)a.className=g.join(” “);f.className=”adsbygoogle”;f.setAttribute(“data-ad-client”,d);h.length&&f.setAttribute(“data-ad-channel”,h.join(“+”));a:{try{switch(k){case 0:e.parentNode&&e.parentNode.insertBefore(a,e);break;case 3:var t=e.parentNode;if(t){var r=e.nextSibling;if(r&&r.parentNode!=t)for(;r&&8==r.nodeType;)r=r.nextSibling;t.insertBefore(a,r)}break;case 1:e.insertBefore(a,e.firstChild);break;case 2:e.appendChild(a)}he(e)&&(e.setAttribute(“data-init-display”,e.style.display),e.style.display=”block”);f.setAttribute(“data-adsbygoogle-status”,”reserved”);f.className+=” adsbygoogle-noablate”;t={element:f};(m=c&&c.l)&&(t.params=m);(b.adsbygoogle=b.adsbygoogle||[]).push(t)}catch(p){a&&a.parentNode&&(m=a.parentNode,m.removeChild(a),he(m)&&(m.style.display=m.getAttribute(“data-init-display”)||”none”));m=!1;break a}m=!0}return m?!0:!1};var te=function(){this.l=new se(this);this.j=0},ue=function(a){if(0!=a.j)throw Error(“Already resolved/rejected.”);},se=function(a){this.j=a};se.prototype.then=function(a,b){if(this.l)throw Error(“Then functions already set.”);this.l=a;this.s=b;ve(this)};var ve=function(a){switch(a.j.j){case 0:break;case 1:a.l&&a.l(a.j.u);break;case 2:a.s&&a.s(a.j.s);break;default:throw Error(“Unhandled deferred state.”);}};var we=function(a){this.exception=a},xe=function(a,b){this.l=l;this.s=a;this.j=b};xe.prototype.start=function(){this.u()};xe.prototype.u=function(){try{switch(this.l.document.readyState){case “complete”:case “interactive”:re(this.s,!0);ye(this);break;default:re(this.s,!1)?ye(this):this.l.setTimeout(wa(this.u,this),100)}}catch(a){ye(this,a)}};var ye=function(a,b){try{var c=a.j,d=new we(b);ue(c);c.j=1;c.u=d;ve(c.l)}catch(e){a=a.j,b=e,ue(a),a.j=2,a.s=b,ve(a.l)}};var ze=function(a){rd(a,{atf:1})},Ae=function(a,b){(a.google_ama_state=a.google_ama_state||{}).exception=b;rd(a,{atf:0})};var Be=function(){this.wasPlaTagProcessed=!1;this.wasReactiveAdConfigReceived={};this.adCount={};this.wasReactiveAdVisible={};this.stateForType={};this.reactiveTypeEnabledInAsfe={};this.isReactiveTagFirstOnPage=this.wasReactiveAdConfigHandlerRegistered=this.wasReactiveTagRequestSent=!1;this.reactiveTypeDisabledByPublisher={};this.debugCard=null;this.messageValidationEnabled=this.debugCardRequested=!1;this.adRegion=this.floatingAdsFillMessage=this.grappleTagStatusService=null};var jd=function(a){try{var b=l.google_ad_modifications;if(null!=b){var c=Ca(b.eids,b.loeids);null!=c&&0I(a)))return 4;if(!(a.innerHeight>=a.innerWidth))return 5;var f=I(a);if(!f||(f-c)/f>d)a=6;else{if(c=”true”!=e.google_full_width_responsive&&!e.google_resizing_allowed)a:{c=I(a);b=b.parentElement;for(d=0;100>d&&b;d++){if((e=B(b,a))&&”hidden”==e.overflowX&&(e=C(e.width))&&e=f?(5>a&&(d.fwifhbc=!0),e=!0):e?0<=a&&E(b,wd.m)?(d.fwifhbc=!0,e=15):e=-10>a?11:0>a?14:0==a?13:12:e=10;return!0!==e?e:”true”==d.google_full_width_responsive||d.google_resizing_allowed||Ne(c,b)?!0:9},Se=function(a,b){if(3==b.nodeType)return/\S/.test(b.data);if(1==b.nodeType){if(/^(script|style)$/i.test(b.nodeName))return!1;try{var c=B(b,a)}catch(d){}return!c||”none”!=c.display&&!(“absolute”==c.position&&(“hidden”==c.visibility||”collapse”==c.visibility))}return!1},Te=function(a,b,c,d,e,f){if(a=B(c,a)){var g=C(a.paddingLeft)||0;a=a.direction;d=e-d;if(f.google_ad_resize)g=-1*(d+g)+”px”;else{for(var h=f=0;100>h&&c;h++)f+=c.offsetLeft+c.clientLeft-c.scrollLeft,c=c.offsetParent;g=f+g;g=”rtl”==a?-1*(d-g)+”px”:-1*g+”px”}”rtl”==a?b.style.marginRight=g:b.style.marginLeft=g;b.style.width=e+”px”;b.style.zIndex=30}},Qe=function(a){return a.location&&”#gfwrffwaifhp”==a.location.hash};var Ue=function(a,b,c){c||(c=Wb?”https”:”http”);l.location&&”https:”==l.location.protocol&&”http”==c&&(c=”https”);return[c,”://”,a,b].join(“”)};var Ve=function(a,b,c,d,e){d=void 0===d?””:d;var f=a.createElement(“link”);try{f.rel=c;if(u(c.toLowerCase(),”stylesheet”))var g=kb(b);else{if(b instanceof jb)var h=kb(b);else{if(b instanceof mb)if(b instanceof mb&&b.constructor===mb&&b.qa===lb)var k=b.X;else ra(b),k=”type_error:SafeUrl”;else{if(b instanceof mb)var n=b;else b=b.ha?b.j():String(b),nb.test(b)||(b=”about:invalid#zClosurez”),n=ob(b);k=n.j()}h=k}g=h}f.href=g}catch(m){return}d&&”preload”==c&&(f.as=d);e&&(f.nonce=e);if(a=a.getElementsByTagName(“head”)[0])try{a.appendChild(f)}catch(m){}};var We=function(a){try{var b=a.localStorage.getItem(“google_adsense_labs”);return 0<=Aa(b.split(","),"11")}catch(c){return!1}};var Xe=new Pc(0,169),Ye=new Pc(170,199),Ze=new Pc(200,399),$e=new Pc(400,499),af=new Pc(500,599),bf=new Pc(600,699),cf=new Pc(700,799),df=new Pc(800,999);var ff=function(a){var b=Ie(),c=kc(a)||a;c=De(c.location,"google_responsive_slot_debug")||De(c.location,"google_responsive_slot_preview");var d=We(a);c?(c=Pd,d=Qd,a=c.o):d?(c=Rd,d=Sd,a=ef(a,new Pc(0,999),J(b,120),J(b,121),[c.m,c.o])):(c=Pd,d=Qd,a=ef(a,cf,J(b,96),J(b,97),[c.m,c.o]));if(!a)return null;b={};b=(b[c.m]=d.m,b[c.o]=d.o,b)[a];return{wa:a,xa:b}},gf=function(a){var b=a.google_ad_modifications=a.google_ad_modifications||{};if(!b.plle){b.plle=!0;var c=b.eids=b.eids||[];b=b.loeids=b.loeids||[];var d=Ie(),e=ff(a)||{},f=e.wa;e=e.xa;f&&e&&(K(c,f),K(c,e));var g=wd;f=ef(a,Xe,J(d,105),J(d,106),[g.m,g.o]);K(b,f);var h=vd;f==g.m?e=h.m:f==g.o?e=h.o:e="";K(c,e);g=yd;K(c,ef(a,$e,J(d,9),J(d,10),[g.m,g.$]));g=Ad;f=ef(a,af,J(d,108),J(d,109),[g.m,g.o]);K(b,f);h=zd;f==g.m?e=h.m:f==g.o?e=h.o:e="";K(c,e);Da("")&&K(b,"");g=Ed;f=L(a,J(d,11),[g.m,g.U]);g=Ta(g,function(a){return a==f});g=Fd[g];K(c,f);K(c,g);g=Jd;f=ef(a,Ye,J(d,115),J(d,116),[g.m,g.o,g.C]);K(c,f);f||(g=Id,g=L(a,J(d,12),[g.m,g.o,g.C]),K(c,g));g=Md;f=L(a,J(d,56),[g.m,g.o]);K(c,f);g=Wd;f=L(a,J(d,130),[g.m,g.o]);K(c,f);g=Bd;f=L(a,J(d,13),[g.F,g.m]);K(c,f);f=L(a,0,[g.Z]);K(c,f);g=Cd;f=L(a,J(d,60),[g.F,g.m]);K(c,f);f==Cd.F&&(g=Dd,f=L(a,J(d,66),[g.F,g.m]),K(c,f));g=Hd;f=ef(a,Ze,J(d,14),J(d,15),[g.m,g.J]);K(b,f);h=Gd;f==g.m?e=h.m:f==g.J?e=h.J:e="";K(c,e);g=Ld;f=ef(a,df,J(d,54),J(d,55),[g.m,g.K]);K(b,f);h=Kd;f==g.m?e=h.m:f==g.K?e=h.K:e="";K(c,e);g=xd;f=L(a,J(d,98),[g.m,g.o]);K(c,f);if(He(d,77)||Tb)g=Nd,f=L(a,J(d,76),[g.m,g.ca,g.V,g.ba]),K(c,f),f||(f=L(a,J(d,83),[g.aa]),K(c,f));g=Od;f=L(a,J(d,92),[g.m,g.o]);K(c,f);g=Td;f=ef(a,bf,J(d,99),J(d,100),[g.m,g.o]);K(b,f);h=Ud;f==g.m?e=h.m:f==g.o?e=h.o:e="";K(c,e);K(b,L(a,J(d,114),Sa()));g=Vd;f=L(a,J(d,127),[g.m,g.o]);K(c,f)}},K=function(a,b){b&&a.push(b)},hf=function(a,b){for(var c=[],d=1;d=d||d%e.length)||(b=b.j,d=!(b.start<=f.start&&b.j>=f.j));d?c=null:(a=Qc(a),c=null!==a&&f.start<=a&&f.j>=a?e[(a-c)%e.length]:null);return c};var jf=function(a){if(!a)return””;(a=a.toLowerCase())&&”ca-“!=a.substring(0,3)&&(a=”ca-“+a);return a};var kf=function(a,b,c,d){d=void 0===d?””:d;var e=[““);a=a.id;b=”border:none;height:”+c+”px;margin:0;padding:0;position:relative;visibility:visible;width:”+b+”px;background-color:transparent;”;return[‘‘,e.join(” “),”“].join(“”)},lf=function(a,b,c){if(A(a.document.getElementById(b).contentWindow))a=a.document.getElementById(b).contentWindow,b=a.document,b.body&&b.body.firstChild||(/Firefox/.test(navigator.userAgent)?b.open(“text/html”,”replace”):b.open(),a.google_async_iframe_close=!0,b.write(c));else{a=a.document.getElementById(b).contentWindow;c=String(c);b=[‘”‘];for(var d=0;df))if(f=e,f in Na)e=Na[f];else if(f in Ma)e=Na[f]=Ma[f];else{h=f.charCodeAt(0);if(31h)e=f;else{if(256>h){if(e=”\\x”,16>h||256h&&(e+=”0″);e+=h.toString(16).toUpperCase()}e=Na[f]=e}h=e}b[g]=h}b.push(‘”‘);a.location.replace(“javascript:”+b.join(“”))}};var mf=null;var N=function(a,b){this.v=a;this.u=b};N.prototype.minWidth=function(){return this.v};N.prototype.height=function(){return this.u};N.prototype.j=function(a){return 300=f)}},sf=function(a){return function(b){return b.height()<=a}},pf=function(a,b){try{var c=b.document.documentElement.getBoundingClientRect(),d=a.getBoundingClientRect();var e={x:d.left-c.left,y:d.top-c.top}}catch(f){e=null}a=e;return(a?a.y:0)=a)throw new H(“Invalid responsive width from Matched Content slot “+b.google_ad_slot+”: “+a+”. Please ensure to put this Matched Content slot into a non-zero width div container.”);}function Ef(a,b,c,d){a.google_content_recommendation_ui_type=b;a.google_content_recommendation_columns_num=c;a.google_content_recommendation_rows_num=d};var If=function(a,b){N.call(this,a,b)};ia(If,N);If.prototype.j=function(){return this.minWidth()};If.prototype.l=function(a,b,c,d){var e=this.j(b);Te(a,d,d.parentElement,b,e,c);1!=c.google_ad_resize&&(d.style.height=this.height()+”px”)};var Jf=function(a){return function(b){for(var c=a.length-1;0<=c;--c)if(!a[c](b))return!1;return!0}},Kf=function(a,b,c){for(var d=a.length,e=null,f=0;f=a/Math.min(1200,I(c))?4:3:Oe(b);var m,t=Je()&&!pf(d,c)&&(m=Ne(d,c)),r=Je()&&pf(d,c)&&(E(c,Hd.J)||E(c,Hd.m)||He(Ie(),122)||n)&&(m=Ne(d,c))&&!E(c,Hd.m)&&(E(c,Hd.J)||He(Ie(),122)||n),p=(t?Lf:T).slice(0);p=Ca(p,E(c,Ld.K)?[Mf,Nf]:[]);var w=488>I(c);w=[of(a),Uf(w),rf(w,c,d,r),nf(b)];null!=e.google_max_responsive_height&&w.push(sf(e.google_max_responsive_height));k&&w.push(function(a){return a.minWidth()>=g&&a.height()>=h});var M=[function(a){return!a.ta}];if(t||r)t=t?tf(c,d):uf(c,d),M.push(sf(t));var ba=Kf(p,Jf(w),Jf(M));k&&(p=new O(g,h,b),ba=ba||p);if(!ba)throw new H(“No slot size for availableWidth=”+a);p=ld(248,nd,function(){a:{var b=ba;var g=k;var m=n;g=void 0===g?!1:g;m=void 0===m?!1:m;if(f){if(e.gfwrnh){var p=C(e.gfwrnh);if(p){g={I:new If(a,p),H:!0};break a}}if(“true”!=e.google_full_width_responsive&&pf(d,c)&&!m)g={I:new If(a,b.height()),H:101};else{b=a/1.2;m=m||”true”==e.google_full_width_responsive?Infinity:tf(c,d);m=Math.min(b,m);if(m<.5*b||100>m)m=b;g&&(m=Math.max(m,h));g={I:new If(a,Math.floor(m)),H:m=a?284+.414*(a-250):429},”image-middle”:function(a){return 500>=a?196-.13*(a-250):164+.2*(a-500)},”image-side”:function(a){return 500>=a?205-.28*(a-250):134+.21*(a-500)},”text-only”:function(a){return 500>=a?187-.228*(a-250):130},”in-article”:function(a){return 420>=a?a/1.2:460>=a?a/1.91+130:800>=a?a/4:200}},Wf=function(a,b){N.call(this,a,b)};ia(Wf,N);Wf.prototype.j=function(){return Math.min(1200,this.minWidth())};var Xf=function(a,b,c,d,e){var f=e.google_ad_layout||”image-top”;if(“in-article”==f&&”false”!=e.google_full_width_responsive){var g=Pe(b,c,a,.2,e);if(!0!==g)e.gfwrnwer=g;else if(g=I(b)){e.google_full_width_responsive_allowed=!0;var h=c.parentElement;if(h){b:for(var k=c,n=0;100>n&&k.parentElement;++n){for(var m=k.parentElement.childNodes,t=0;ta)throw new H(“Fluid responsive ads must be at least 250px wide: availableWidth=”+a);b=Math.min(1200,Math.floor(a));if(d&&”in-article”!=f){f=Math.ceil(d);if(50>f)throw new H(“Fluid responsive ads must be at least 50px tall: height=”+f);return new Q(11,new N(b,f))}if(“in-article”!=f&&(d=e.google_ad_layout_key)){f=””+d;d=Math.pow(10,3);if(c=(e=f.match(/([+-][0-9a-z]+)/g))&&e.length){a=[];for(g=0;gI(b)?b.innerHeight>=b.innerWidth?(e.google_full_width_responsive_allowed=!0,Te(b,c,c.parentElement,a,f,e),f={w:f,A:!0}):f={w:a,A:5}:f={w:a,A:4}:f={w:a,A:10};var g=f;f=g.w;g=g.A;if(!0!==g||a==f)return new Q(12,new N(a,d),null,!0,g,100);a=Qf(f,”auto”,b,c,e,!0,a,d,!1,!1);return new Q(12,a.I,a.Y,!0,g,a.H)};var bg=function(a){var b=a.google_ad_format;if(“autorelaxed”==b)return Cf(a)?9:5;if(Tf(b))return 1;if(“link”==b)return 4;if(“fluid”==b)return 8},dg=function(a,b,c,d,e){e=b.offsetWidth||(c.google_ad_resize||(void 0===e?!1:e))&&P(b,d,”width”,C)||c.google_ad_width||0;var f=(f=cg(a,e,b,c,d))?f:Sf(e,c.google_ad_format,d,b,c,!1,c.google_resizing_allowed);f.j.l(d,e,c,b);vf(f,e,c);1!=a&&(a=f.j.height(),b.style.height=a+”px”)},cg=function(a,b,c,d,e){var f=d.google_ad_height||P(c,e,”height”,C);switch(a){case 5:return a=ld(247,nd,function(){return Pf(b,d.google_ad_format,e,c,d)}),f=a.w,a=a.A,!0===a&&b!=f&&Te(e,c,c.parentElement,b,f,d),!0===a?d.google_full_width_responsive_allowed=!0:(d.google_full_width_responsive_allowed=!1,d.gfwrnwer=a),Gf(f,d);case 9:return Hf(b,d);case 4:return a=$f(b,e,c,d),Zf(a,uf(e,c),f,D(e,yd.$)?250:190);case 8:return Xf(b,e,c,f,d);case 10:return ag(b,e,c,f,d)}};var V=function(a){this.u=[];this.l=a||window;this.j=0;this.s=null;this.M=0},eg;V.prototype.N=function(a,b){0!=this.j||0!=this.u.length||b&&b!=window?this.v(a,b):(this.j=2,this.G(new fg(a,window)))};V.prototype.v=function(a,b){this.u.push(new fg(a,b||this.l));gg(this)};V.prototype.P=function(a){this.j=1;if(a){var b=md(188,wa(this.D,this,!0));this.s=this.l.setTimeout(b,a)}};V.prototype.D=function(a){a&&++this.M;1==this.j&&(null!=this.s&&(this.l.clearTimeout(this.s),this.s=null),this.j=0);gg(this)};V.prototype.R=function(){return!(!window||!Array)};V.prototype.O=function(){return this.M};var gg=function(a){var b=md(189,wa(a.T,a));a.l.setTimeout(b,0)};V.prototype.T=function(){if(0==this.j&&this.u.length){var a=this.u.shift();this.j=2;var b=md(190,wa(this.G,this,a));a.j.setTimeout(b,0);gg(this)}};V.prototype.G=function(a){this.j=0;a.l()};var hg=function(a){try{return a.sz()}catch(b){return!1}},ig=function(a){return!!a&&(“object”===typeof a||”function”===typeof a)&&hg(a)&&cc(a.nq)&&cc(a.nqa)&&cc(a.al)&&cc(a.rl)},jg=function(){if(eg&&hg(eg))return eg;var a=ud(),b=a.google_jobrunner;return ig(b)?eg=b:a.google_jobrunner=eg=new V(a)},kg=function(a,b){jg().nq(a,b)},lg=function(a,b){jg().nqa(a,b)};V.prototype.nq=V.prototype.N;V.prototype.nqa=V.prototype.v;V.prototype.al=V.prototype.P;V.prototype.rl=V.prototype.D;V.prototype.sz=V.prototype.R;V.prototype.tc=V.prototype.O;var fg=function(a,b){this.l=a;this.j=b};var mg=function(a,b){var c=kc(b);if(c){c=I(c);var d=B(a,b)||{},e=d.direction;if(“0px”===d.width&&”none”!=d.cssFloat)return-1;if(“ltr”===e&&c)return Math.floor(Math.min(1200,c-a.getBoundingClientRect().left));if(“rtl”===e&&c)return a=b.document.body.getBoundingClientRect().right-a.getBoundingClientRect().right,Math.floor(Math.min(1200,c-a-Math.floor((c-b.document.body.clientWidth)/2)))}return-1};var og=function(a){var b=this;this.j=a;a.google_iframe_oncopy||(a.google_iframe_oncopy={handlers:{},upd:function(a,d){var c=ng(“rx”,a);a:{if(a&&(a=a.match(“dt=([^&]+)”))&&2==a.length){a=a[1];break a}a=””}a=(new Date).getTime()-a;c=c.replace(/&dtd=(\d+|-?M)/,”&dtd=”+(1E5<=a?"M":0<=a?a:"-M"));b.set(d,c);return c}});this.l=a.google_iframe_oncopy};og.prototype.set=function(a,b){var c=this;this.l.handlers[a]=b;this.j.addEventListener&&this.j.addEventListener("load",function(){var b=c.j.document.getElementById(a);try{var e=b.contentWindow.document;if(b.onload&&e&&(!e.body||!e.body.firstChild))b.onload()}catch(f){}},!1)};var ng=function(a,b){var c=new RegExp("\\b"+a+"=(\\d+)"),d=c.exec(b);d&&(b=b.replace(c,a+"="+(+d[1]+1||1)));return b},pg=La("var i=this.id,s=window.google_iframe_oncopy,H=s&&s.handlers,h=H&&H[i],w=this.contentWindow,d;try{d=w.document}catch(e){}if(h&&d&&(!d.body||!d.body.firstChild)){if(h.call){setTimeout(h,0)}else if(h.match){try{h=s.upd(h,i)}catch(e){}w.location.replace(h)}}");var qg={},rg=(qg.google_ad_modifications=!0,qg.google_analytics_domain_name=!0,qg.google_analytics_uacct=!0,qg);var ug=function(){var a=l;this.l=a=void 0===a?l:a;this.v="https://securepubads.g.doubleclick.net/static/3p_cookie.html";this.j=2;this.s=[];this.u=!1;a:{a=zb(!1,50);var b=wb(l);b&&a.unshift(b);a.unshift(l);var c;for(b=0;b=+new Date&&b.push(“adsid=”+encodeURIComponent(W[1]));return a+”?”+b.join(“&”)},W,X,Fg=function(){Dg=l;W=Dg.googleToken=Dg.googleToken||{};var a=+new Date;W[1]&&W[3]>a&&0=+new Date?Y.fa(a):(Y.ga().push(a),Y.ja()));W[3]>=+new Date&&W[2]>=+new Date||Y.ja()},Hg=function(a){l.processGoogleToken=l.processGoogleToken||function(a,c){var b=a;b=void 0===b?{}:b;c=void 0===c?0:c;a=b.newToken||””;var e=”NT”==a,f=parseInt(b.freshLifetimeSecs||””,10),g=parseInt(b.validLifetimeSecs||””,10),h=b[“1p_jar”]||””;b=b.pucrd||””;Fg();1==c?Y.Aa():Y.za();var k=Dg.googleToken=Dg.googleToken||{},n=0==c&&a&&ma(a)&&!e&&q(f)&&0=+new Date)||”NT”==W[1]);var m=!(W[3]>=+new Date)&&0!=c;if(n||e||m)e=+new Date,f=e+1E3*f,g=e+1E3*g,1E-5>Math.random()&&$b(“https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/gen_204?id=imerr&err=”+c,void 0),k[5]=c,k[1]=a,k[2]=f,k[3]=g,k[4]=h,k[6]=b,Fg();if(n||!Y.W()){c=Y.ga();for(a=0;a“+(“<"+Z+">“)+”google_sl_win=window.parent;google_async_iframe_id=’google_shimpl’;”+(““)+Lg()+”“),b.contentWindow.document.close())},Jg=md(215,function(a,b,c){c=void 0===c?+new Date:c;var d=a.google_sa_queue,e=d.shift();sa(e)&&ld(216,nd,e);d.length&&(b||50<+new Date-c?a.setTimeout(function(){return Jg(a,b)},0):Jg(a,b,c))}),Lg=function(a){return["<",Z,' src="',Kg(void 0===a?"/show_ads_impl.js":a),'">“].join(“”)},Kg=function(a){a=void 0===a?”/show_ads_impl.js”:a;var b=Vb?”https”:”http”;a:{if(Tb)try{var c=z.google_cafe_host||z.top.google_cafe_host;if(c){var d=c;break a}}catch(e){}d=Pb(“”,”pagead2.googlesyndication.com”)}return Ue(d,[“/pagead/js/”,Sb(),”/r20180518″,a,””].join(“”),b)},Ng=function(a,b,c,d){return function(){var e=!1;d&&jg().al(3E4);try{lf(a,b,c),e=!0}catch(g){var f=ud().google_jobrunner;ig(f)&&f.rl()}e&&(e=ng(“google_async_rrc”,c),(new og(a)).set(b,Ng(a,b,e,!1)))}},Og=function(a){var b=[““);return b.join(“”)},Qg=function(a,b,c){Pg(a,b,c,function(a,b,f){a=a.document;for(var d=b.id,e=0;!d||a.getElementById(d);)d=”aswift_”+e++;b.id=d;b.name=d;d=Number(f.google_ad_width);e=Number(f.google_ad_height);var k=f.ds||””;k&&(k+=k.endsWith(“;”)?””:”;”);16==f.google_reactive_ad_format?(f=a.createElement(“div”),a=kf(b,d,e,k),f.innerHTML=a,c.appendChild(f.firstChild)):(f=kf(b,d,e,k),c.innerHTML=f);return b.id})},Rg=function(a,b){var c=”{iframeWin: window, pubWin: window.parent}”;D(a,Wd.o)&&(c=”{iframeWin: window, pubWin: window.parent, vars: “+(“window.parent[‘google_sv_map’][‘”+b+”‘]”)+”}”);if(D(a,Id.o)||D(a,Id.C)||D(a,Jd.o)||D(a,Jd.C))return”<"+Z+">window.parent.google_sa_impl(“+c+”);“;b=”<"+Z+">window.google_process_slots=function(){“+(“window.google_sa_impl(“+c+”);”)+(“};“);a=D(a,Md.o)?Lg(“/show_ads_impl_le.js”):D(a,Md.m)?Lg(“/show_ads_impl_le_c.js”):Lg();return b+a},Pg=function(a,b,c,d){var e={},f=b.google_ad_width,g=b.google_ad_height;null!=f&&(e.width=f&&'”‘+f+'”‘);null!=g&&(e.height=g&&'”‘+g+'”‘);e.frameborder='”0″‘;e.marginwidth='”0″‘;e.marginheight='”0″‘;e.vspace='”0″‘;e.hspace='”0″‘;e.allowtransparency='”true”‘;e.scrolling='”no”‘;e.allowfullscreen='”true”‘;e.onload='”‘+pg+'”‘;d=d(a,e,b);f=b.google_ad_output;e=b.google_ad_format;g=b.google_ad_width||0;var h=b.google_ad_height||0;e||”html”!=f&&null!=f||(e=g+”x”+h);f=!b.google_ad_slot||b.google_override_format||!eb[b.google_ad_width+”x”+b.google_ad_height]&&”aa”==b.google_loader_used;e&&f?e=e.toLowerCase():e=””;b.google_ad_format=e;if(!q(b.google_reactive_sra_index)||!b.google_ad_unit_key){e=[b.google_ad_slot,b.google_orig_ad_format||b.google_ad_format,b.google_ad_type,b.google_orig_ad_width||b.google_ad_width,b.google_orig_ad_height||b.google_ad_height];f=[];g=0;for(h=c;h&&25>g;h=h.parentNode,++g)9===h.nodeType?f.push(“”):f.push(h.id);(f=f.join())&&e.push(f);b.google_ad_unit_key=Cb(e.join(“:”)).toString();e=[];for(f=0;c&&25>f;++f){g=(g=9!==c.nodeType&&c.id)?”/”+g:””;a:{if(c&&c.nodeName&&c.parentElement){h=c.nodeName.toString().toLowerCase();for(var k=c.parentElement.childNodes,n=0,m=0;mg;++g){var p=r.frames;for(h=0;hp?c-p:1;b.google_async_rrc=0;a.google_sv_map=a.google_sv_map||{};a.google_sv_map[d]=b;a.google_t12n_vars=Ee;r=[““,r,”<"+Z+">“,e,w?”google_sl_win=window.parent;”:””,”google_iframe_start_time=new Date().getTime();”,’google_async_iframe_id=”‘+d+'”;’,”“,Rg(a,d),”“].join(“”);b=a.document.getElementById(d)?kg:lg;d=Ng(a,d,r,!0);w?(a.google_sa_queue=a.google_sa_queue||[],a.google_sa_impl?b(d):a.google_sa_queue.push(d)):b(d)},Sg=function(a,b){var c=navigator;if(a&&b&&c&&(a=a.document,c=jf(b),!/[^a-z0-9-]/.test(c))){var d=Da(“r20160913″);d&&(d+=”/”);b=a.createElement(“script”);pb(b,tb(Ue(“pagead2.googlesyndication.com”,”/pub-config/”+d+c+”.js”)));(a=a.getElementsByTagName(“script”)[0])&&a.parentNode&&a.parentNode.insertBefore(b,a)}};var Tg=function(a,b,c){for(var d=a.attributes,e=d.length,f=0;fe))if(f=parseInt(a.style.height,10),d=!!eb[d+”x”+f],D(c,Ed.U))b.google_ad_resize=0;else{h=e;if(d)if(g=fb(e,f))h=g,b.google_ad_format=g+”x”+f+”_0ads_al”;else throw Error(“TSS=”+e);b.google_ad_resize=1;b.google_ad_width=h;d||(b.google_ad_format=null,b.google_override_format=!0);e=h;a.style.width=e+”px”;f=Sf(e,”auto”,c,a,b);h=e;f.j.l(c,h,b,a);vf(f,h,b);f=f.j;b.google_responsive_formats=null;f.minWidth()>e&&!d&&(b.google_ad_width=f.minWidth(),a.style.width=f.minWidth()+”px”)}d=b.google_reactive_ad_format;if(!b.google_enable_content_recommendations||1!=d&&2!=d){d=a.offsetWidth||P(a,c,”width”,C)||b.google_ad_width||0;a:if(e=xa(Sf,d,”auto”,c,a,b,!1,!0),f=D(c,Pd.m),h=D(c,Pd.o),g=We(c),!(f||h||g)||!Je()||b.google_reactive_ad_format||bg(b)||Me(a,b)||1==b.google_ad_resize)d=!1;else{for(h=a;h;h=h.parentElement)if(g=B(h,c),(k=!g)||(k=!(0<=Aa(["static","relative"],g.position))),k){d=!1;break a}b.google_resizing_allowed=!0;h=D(c,Rd.m);g=D(c,Rd.o);f||g?(f={},vf(e(),d,f),b.google_resizing_width=f.google_ad_width,b.google_resizing_height=f.google_ad_height,f.ds&&(b.ds=f.ds)):b.google_ad_format="auto";(d=h?"AutoOptimizeAdSizeVariant":g?"AutoOptimizeAdSizeOriginal":null)&&(b.google_ad_channel=b.google_ad_channel?[b.google_ad_channel,d].join("+"):d);d=!0}if(e=bg(b))dg(e,a,b,c,d);else{if(Me(a,b)){if(d=B(a,c))a.style.width=d.width,a.style.height=d.height,Le(d,b);b.google_ad_width||(b.google_ad_width=a.offsetWidth);b.google_ad_height||(b.google_ad_height=a.offsetHeight);b.google_loader_features_used=256;d=Yb(c);b.google_responsive_auto_format=d?d.data&&"rspv"==d.data.autoFormat?13:14:12}else Le(a.style,b),b.google_ad_output&&"html"!=b.google_ad_output||300!=b.google_ad_width||250!=b.google_ad_height||(d=a.style.width,a.style.width="100%",e=a.offsetWidth,a.style.width=d,b.google_available_width=e);c.location&&"#gfwmrp"==c.location.hash||12==b.google_responsive_auto_format&&"true"==b.google_full_width_responsive?dg(10,a,b,c,!1):D(c,xd.o)&&12==b.google_responsive_auto_format&&(a=Re(a.offsetWidth||parseInt(a.style.width,10)||b.google_ad_width,c,a,b),!0!==a?(b.efwr=!1,b.gfwrnwer=a):b.efwr=!0)}}else b.google_ad_width=I(c),b.google_ad_height=50,a.style.display="none"};var Ug=!1,Vg=0,Wg=!1,Xg=!1,Yg=function(a){return jc.test(a.className)&&"done"!=a.getAttribute("data-adsbygoogle-status")},$g=function(a,b){var c=window;a.setAttribute("data-adsbygoogle-status","done");Zg(a,b,c)},Zg=function(a,b,c){var d=ic();d.google_spfd||(d.google_spfd=Tg);(d=b.google_reactive_ads_config)||Tg(a,b,c);if(!ah(a,b,c)){if(d){if(Ug){if(d.page_level_pubvars&&d.page_level_pubvars.pltais)return;throw new H("Only one 'enable_page_level_ads' allowed per page.");}Ug=!0}else b.google_ama||fc(c);Wg||(Wg=!0,Sg(c,b.google_ad_client));bc(rg,function(a,d){b[d]=b[d]||c[d]});b.google_loader_used="aa";b.google_reactive_tag_first=1===Vg;if((d=b.google_ad_output)&&"html"!=d&&"js"!=d)throw new H("No support for google_ad_output="+d);ld(164,nd,function(){Qg(c,b,a)})}},ah=function(a,b,c){var d=b.google_reactive_ads_config;if(d){var e=d.page_level_pubvars;e=(ta(e)?e:{}).google_tag_origin}if(b.google_ama||"js"===b.google_ad_output)return!1;var f=e||b.google_tag_origin;e=ma(a.className)&&/(\W|^)adsbygoogle-noablate(\W|$)/.test(a.className);var g=b.google_ad_slot;var h=c.google_ad_modifications;!h||nc(h.ad_whitelist,g,f)?h=null:(f=h.space_collapsing||"none",h=(g=nc(h.ad_blacklist,g))?{da:!0,ka:g.space_collapsing||f}:h.remove_ads_by_default?{da:!0,ka:f}:null);if(h&&h.da&&"on"!=b.google_adtest&&!e)return a.className+=" adsbygoogle-ablated-ad-slot","slot"==h.ka&&(null!==Gb(a.getAttribute("width"))&&a.setAttribute("width",0),null!==Gb(a.getAttribute("height"))&&a.setAttribute("height",0),a.style.width="0px",a.style.height="0px"),!0;if((e=B(a,c))&&"none"==e.display&&!("on"==b.google_adtest||0