BETÖRÉS ÉS RABLÁS TÖRVÉNNYEL.???

0

Szemléletváltásra van szükség.

Bűncselekmény elkövetése után az eredeti állapot helyreállítása nem elegendő jogkövetkezmény! Sajnos az ügyvédi társadalom (piciny része) még itt tart, hacsak TI !!! meg nem követelitek tőlük a szemléletváltást. Nagyobb része még itt sem, őket el kell felejteni. De gyorsan!

“Dr. Fülöp Botond ügyvéd: (tisztelem, okos, nagy tudású, de nem eléggé)

A C-96/16. és C-94/17. számú egyesített ügyekben 2018. augusztus 7-én meghozott ítéletében az Európai Unió Bírósága újólag megerősítette, hogy a nemzeti bíróság csak abban az esetben jogosult a tisztességtelen feltételt a belső jog valamely diszpozitív rendelkezésével helyettesíteni, ha a szerződés teljes megsemmisítése a fogyasztó számára hátrányos következményekkel járna. Ez tehát azt jelenti, hogy amennyiben a szerződés teljes érvénytelenségének megállapítása és ezen teljes érvénytelenség jogkövetkezményének levonása kedvező a fogyasztó számára, akkor a nemzeti bíróságnak nincs joga a fogyasztó érdekével szemben „meggyógyítani”, vagyis érvényessé nyilvánítani a szerződést azáltal, hogy a tisztességtelennek bizonyult kikötést „kicseréli” a belső jog valamely diszpozitív rendelkezésével.”

Elszámolási törvény ide vagy oda! Nncs jelentősége. Hatályos jogszabályokat betartva senki nem tartozik! Okiratilag bizonyítható, hogy bank követelése bírói úton nem érvényesíthető jogalap nélküli követelés és a bank magatartása megalapozza a kártérítési igényeket, az állam magatartása megalapozza a Kárpótlási Törvény megalkotását. Tehát jogszerűen a jogkövetkezmény nem az eredeti állapot helyreállítása, mert az már 10 év után lehetetlen. Az okozott károkat is meg kell téríteni minden elkövetőnek.

Az elkövetett bűncselekményt nem lehet helyreállítani, nem megengedhető, hogy nem veszünk róla tudomást, vagyis úgy csinálunk, mintha nem történt volna semmi. Megsemmisítjük a bűnjeleket és visszaállítunk valamit, amit “eredeti” állapotnak nevezünk. Ez nem jogszerű eljárás. A jogszerű eljárás az, ha feltárjuk az elkövetett bűncselekményt és annak jogkövetkezményeit alkalmazzuk.

Betörés után nem elég megjavítani az ajtót, ablakot, az okozott károkat is meg kell téríteni és a betörőt felelősségre kell vonni, a cselekményt szankcionálni.

Mindössze 1 ügyvédet ismerek az egész országban, aki nekimegy a banknak a kártérítési igények érvényesítése érdekében. Ez nem túl jó arány, de remélem lesznek követői.
Forrás: facebook