Benyújtották a rendkívüli jogrendről szóló törvényjavaslatot

0

Ez arról fog szólni, hogy Orbán a legokosabb magyar. Életünket és vérünket is veheti, ha akarja.

Nem is lenne baj, ha ezzel egy hozzáértő kormány kezébe adnák a tejhatalmat. De az nincs a mai Magyarországon. Mivel a vírus legyőzésére egyelőre nincs ellenszer jelen helyzetben ez a döntés azt jelenti, hogy Orbán is kormányzói rangra emelkedne! Mint az imádott Horthyja. Remélem hétfőig kiegészítik a javaslatot azzal, hogy mivel a választott képviselők önként (egy várható tapsvihar közepette) átpasszolják a feladataikat fentről kinevezett emberek számára, a fizetésükről is lemondanak. Persze ez is csak olyan álom, mint szakemberek kezébe adni az irányítást.

Az országgyűlés honlapján megjelent szöveg lényege, hogy a kormány „az állampolgárok élet-, egészség-, személyi-, vagyon- és jogbiztonságának, valamint a nemzetgazdaság stabilitásának garantálása érdekében rendeletével egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, és egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat”, de ezt csak „a szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan”  gyakorolhatja „a járvány megelőzése, kezelése, felszámolása, továbbá káros hatásainak megelőzése, illetve elhárítása céljából”.

Ha ezt elfogadják, azzal az országgyűlés jóváhagyja az eddigi kormányrendeleteket, és felhatalmazza a kormányt a veszélyhelyzet meghosszabbítására, de ezt vissza is vonhatja.

A veszélyhelyzetben időközi választást és népszavazást nem lehet tartani. Az Alkotmánybíróság ülésezhet személyes összejövetel nélkül, elektronikus eszközök segítségével.

A Büntető Törvénykönyvet kiegészítik a „járványügyi védekezés akadályozása” paragrafussal, amely alapesetben három év, de ha a cselekmény halált okoz, akár nyolc év szabadságvesztéssel büntethető. Aki pedig

különleges jogrend idején nagy nyilvánosság előtt olyan valótlan tényt vagy való tényt oly módon elferdítve állít vagy híresztel, amely alkalmas arra, hogy a védekezés eredményességét akadályozza vagy meghiúsítsa, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.