Arany János után szabadon . CSALÁDI KÖR / Letenyén / 😉😁😀🤪😂😢

0

Este van, este van: ki-ki nyugalomban !
Anyósom kérdezi : Hát a Pista hol van ?
– Hazaért a drága , nem rég a munkából ,
épp most vetkőzik ki a melós ruhából .
Siet az emberünk , kapkodja a lábát ,
öt napja nem látta a kicsiny családját .
S mintha lába kelne valamennyi rögnek ,
nagy ára lett ismét a múló időnek .

Udvaron barnállik , egy szekérnyi trágya ,
ki kell még hordani gyorsan a pi…ba .
Nem maradhat itt bent , holnap jön a krumpli ,
választások előtt , kell azt begyűjteni .
Anyósom kérdezi : A Pista nem gyütt be ?
Mit csinál odakünn , fene a seggébe !
– Dolgozik keményen , kint hordja a ganét ,
hisz látja az ablakból , használja a szemét !

Nyitva áll az ajtó , s a tüzelő fénye ,
oly hívogatólag süt ki a sövényre.
Látja is azt Pistánk , s nézi keseregve ,
be-be pislant egyet a főző edényre .
Enni is kéne már , épp ideje volna ,
na meg az asszonyra , mindig , ne gondolna.
Végezni kéne már , sötétedik szépen ,
lassan a hold is már , világít az égen .

Konyha hűvösében szorgoskodnak ketten ,
ajtóban egy anyó jelenik meg éppen .
Középen a mama , megáll , körül tekint ,
vizslatja a nyájat , kit b….on le megint ?
Pista is igyekszik befelé a házba ,
kintről behallatszik kutyák ugatása .
Ki az ki még este , bóklászik az utcán ,
enyhén a bosszúság , látszik fáradt arcán .

Mama drága ! Mondja . Miért ott áll középen ?
Üljön le a székre a fröccsel a kezében .
-Ne pörő te gyerek , misén ma se vótá ,
nincs megáldva a szar , mit talicskán tótá !
Nem szól Pista semmit , hallgat nagy merészen ,
mamával vitázni , nem áll arra készen .
Odalép a tűzhöz , s ránéz fazekára ,
szerető csókot nyom neje homlokára .

Kezéből kalapját letevé a gazda ,
kopott kabátkáját a szögre akasztja .
Leül az asztalhoz , merítenek neki ,
de kint az ajtót már , zörgeti valaki .
-Ki a rosseb az , ki ilyenkor zaklat ,
ki dolgos embernek békét sose hagyhat ?
Remélem mind erre , nyomós oka lészen ,
mert mint macskát sz..ni , kivágom egészen !

Kinyílik az ajtó , a kisbíró az éppen ,
köteg papirossal , jól ápolt kezében .
Be is lép az ajtón , köszön illendően ,
oszt fingik egy nagyot , hangosan , merészen .
-Jó estét , jó estét , no csak azért gyüttem ,
választások lesznek majd a jövő héten .
Aláírást gyűjtök a Jóskának , kérem ,
azt kő választani , mindenkinek , szépen !

-Üljön már le kend is , úgy tegye a dolgát ,
igyon egy pohár bort , tudom nem kér szódát .
Azt , meséljen nekem , miért pont a Jóska ,
mikor a falura Istvánnak volt gondja !
El is látta rendben , mind azt mit csak kellett ,
jó és rossz időben kiállt maguk mellett !
-Nincs is gondunk azzal , falunk szépen megél ,
de a Jóska múltkor , többet ígért ennél !

-Értem már , de akkor mért nem maga indul ,
ígérni mindenki oly gyorsan megtanul .
Felébred a mama , szólamodik az is ,
-Jóskának kő lennyi , megmondta a pap is .
-Hol mondta ? -TV-ben ! -Jaj mama már megint !
-A mi gondjainkra a pesti csak legyint .
No de minden szónak , egy lészen a vége ,
a gazdának írni , kéne a levélre !

Mindeközben aztán , a vacsorának vége,
nehéz helyen áll most a gazda beszéde;
Megered lassanként , s vala , mint a patak ,
mennél messzebbre foly, annál inkább dagad.
Beszél az igazság békés napjairul ,
hangja áttüzesül , s arca vele pirul ,
Beszél azokról , s – szemei könnyben úsznak –
Akik más hazába , bujdostak koldusnak.

Aztán lehiggadva , jócskán meggyötörten ,
szól már a vendéghez ! Menjen kend békében !
Nem kap aláírást , megmondhatja bátran ,
igaz szót mondani , tanuljanak páran !
Elmegy a kisbíró , setét már az ég is ,
elmegy hát aludni a kicsiny család is .
Nyugalom terül rá , a gazda házára ,
ezzel is vigyázva , igazak álmára .

By : Zsul / GipszJakab /