“ANARCHIA”-Nem az aminek gondolod!

Az anarchizmus is egy a napjaink manipulációkkal félreértelmezett fogalmai közül.
Mi is valójában?

 

Anarchizmus Röviden: uralomnélküliség, hatalom nélküli rend. Az anarchisták szerint az állam erőszakosan beavatkozik az emberek életébe; a polgárai biztonságát védeni hivatott eszközök – az oktatás, a jog, az erőszakszervezetek – valójában az uralmon lévő elit hatalmának megtartását szolgálják, ezért végső soron zsarnokiak és megszüntetendők.

Egyes politikai és gazdasági tanok szerint, minden külső hatalom és erőszak nélkül, tisztán az emberek szabad, egyenlő, szolidáris, együttműködő együttélésén alapuló önkéntes szervezettség. Válasz az erőszakra, tekintélyelvre és gyámkodásra épülő uralmi rendszerekre, amely a jog az állam és egyes egyházak kényszerintézkedéseiben nyerhet kifejezést.Egyesek úgy fogalmazzák meg, hogy az anarchizmus a demokratizmus magasabb foka. Közvetlen és nem közvetett demokrácia.”

>>„A közvéleményt az uralkodó hatalom irányítja, velük pedig az anarchisták általában nem túl nagy haverok” – hangzik a tömör válasz a kérdésre, hogy miért negatív az anarchizmus megítélése.

 

Bogdan szerint úgy működik a lejáratás, hogy egy-egy agresszívebb, erőszakosabb akció bejárja a médiát, de a szolidaritási akciókról már nem beszél senki. „Nagyon erős a meggyőződésem, és a történelem igazol ebben, hogy az anarchista filozófia népszerű” – fogalmaz Ion, aki úgy gondolja, hogy abban a pillanatban, ahogyan elér az emberekhez, megtetszik nekik az, amiről valóban szól az anarchizmus.

“A gond az, hogy nem jut el hozzájuk, és hogy alapvető érdekek fűződnek ahhoz, hogy ne is váljanak ismertté ezek az értékek.”

 

A hatalmon levőknek nem érdekük az emberek jogtudatosítása: „az anarchista program az emberek hatalommal való felruházását és felszabadítását célozta meg történetileg, azt célozza ma is és a jövőben is azt fogja.”(…)

Amikor nem a káosszal és pusztítással azonosítják az anarchiát, akkor azért utasítják el, mert utópisztikusnak, megvalósíthatatlan álomnak látják. A kolozsvári anarchisták egyike az utópia „vádjára” úgy válaszolt, hogy nem az a kérdés, hogy az ország szintjén működhet-e, hanem hogy kisebb csoportok képesek-e ez alapján szerveződni.

 

„Mi a csoportunkban másképpen működünk, mint általában a társadalomban. Meg tudom érteni annak a nézőpontját, aki szerint nagyban nem működhetne az anarchia, hiszen az emberek még nem látták kisebb, közösségi szintű megvalósulását sem. Azt hiszem, az első lépés az, amit ki-ki a maga közvetlen környezetében tud megtenni” – részletezi Bogdan, hogyan látja a gyakorlatban az irányzatot. (…)

Olyan társadalmat kell kialakítani, ahol minden közösen készül, és cserébe jár is valami” – vélekedik Ioan, aki szerint azért is különleges az Ⓐcasă, hogy bárki betérhet, anélkül, hogy köteleznék arra, hogy fogyasszon is, ahogyan a vendéglátói egységekben.

Bár annak a lehetősége adott, hogy az emberek ne fizessenek, az nem fordul elő, hogy ne gyűlne össze a kitűzött összeg. (…)
„Az önállóság, önszerveződés, de az információ megosztása is az elveinkhez tartozik: nem sajátítjuk ki a tudást, másoknak is szívesen megtanítjuk, amihez értünk. A városban levő közterületekhez való jogot is vissza akarjuk szerezni.

Forrás:http://rendszerhiba.com/2018/08/24/anarchizmus/?fbclid=IwAR2JjlPsPp8U-PQEAKFRZZPX9MHsBeN_PjjYEFQhaCmZQTk4SjMgdaES7Yk

Kapcsolódó cikkek

A Fidesz propaganda azt harsogja, hogy nincsenek megszorítások, Magyarország jobban teljesít, neki Magyarország, a családok, az első!

Rubóczki Tamás

Tegnap szavazatszámláltam, a mi kis falunkban.

O.L.K.T.

Polt Péter szerint annyira sötétek a magyar emberek, hogy akkor is korrupciót képzelnek, amikor az nincs

O.L.K.T.

Hozzászólok